L'activació temporal d'espais buits

Un dels efectes més visibles de la crisi econòmica, però també de la transició d’una economia industrial cap a una basada en el sector terciari, és l'existència, arreu de Catalunya, d'espais que es troben temporal o permanentment en desús, a l’espera que s’aconsegueixin els recursos necessaris per tirar endavant l’activitat per a la qual van ser concebuts, o bé que s’aprovi el pla d’urbanístic que ha de permetre la seva requalificació (i revitalització), o que un agent privat o públic es decideixi a comprar-los per impulsar una nova activitat, o que, en definitiva, es trobi alguna altra alternativa.  

Els darrers anys han anat sorgint diverses iniciatives que tenen en comú el fet d’estar orientades a donar usos temporals a espais que es troben en  buits o bé infrautilitzats. Moltes ho fan a través de l'acció comunitària -la reapropiació col·lectiva de l'espai que es considera un bé comú- i totes posen en pràctica una estratègia adaptativa i una flexibilitat que les polítiques culturals i urbanes encara estan lluny d'assolir. Són experiències que van néixer a contracorrent en una època en què el desenvolupament de les ciutats anava estretament lligat a la construcció de noves i infraestructures, però que, cada vegada més, s'estan manifestant com alternatives viables a la situació actual de molts d'aquests espais. 

Aquest tipus propostes posen sobre la taula la necessitat d’abandonar el pensament hardware pel que fa a les polítiques territorials i urbanes, així com la flexibilitat requerida per estar oberts a les noves dinàmiques socials, culturals i també econòmiques.

La Diputació de Barcelona, en el marc de la Taula per a la Millora Urbana (TxMU), va iniciar fa uns mesos un Àmbit d'Intercanvi Tècnic -amb la participació de l'Àrea de Cultura- que té per objectiu reflexionar i plantejar orientacions i eines per a la reactivació temporal d'espais en desús o infrautilitzats. L'Àmbit d'Intercanvi Tècnic es proposa aprofundir en la problemàtica i en l'oportunitat que representen aquests espais i, singularment, quin és el paper que poden jugar les administracions públiques locals en el foment o en la implementació d'aquest processos.

Per al sector cultural, l'existència d'espais en desús suposa un cost d’oportunitat i alhora una finestra oberta a usos culturals, artístics i creatius que podren donar vida a aquests espais i els territoris on es troben durant el temps que passa abans no se’ls confereix una funció definitiva. D’aquesta manera s’aprofita la capacitat que tenen l’art i la cultura per a la revitalització àrees en declivi alhora que es dóna l’oportunitat a artistes i agents culturals de realitzar les seves activitats a preus molt assequibles o fins i tot sense cost.

Per tot plegat, des del CERC ens hem proposat anar-vos informant de les iniciatives de revitalització d'espais a través de la cultura i l'art que ens semblin més rellevants (bones pràctiques), i us convidem a què hi contribuïu. Podeu fer-ho publicant vosaltres mateixos un post en aquesta plataforma virtual, o bé enviant un mail a juliasm@diba.cat amb informació sobre la pràctica. 

Si en voleu saber més, el proper divendres 13 de desembre la gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de Diputació de Barcelona organitza una sessió titulada "Utilització Temporal dels Espais Buits Iniciatives per a l'activació dels espais en desús. El paper de l'administració pública". Trobareu tota la informació relativa a la jornada en aquest enllaç. Aquesta acció formativa s'adreça en primera instància a polítics i tècnics municipals implicats en els processos de regeneració d’àrees urbanes, i es prioritzarà l’assistència de responsables  polítics i coordinadors de Projectes d’Intervenció Integral que comptin amb assistència de la Diputació de Barcelona per al suport a l’execució (suport de continuïtat) del seu pla, o d’altres tècnics d’aquests ajuntaments que participin en la gestió de les actuacions relacionades amb la matèria objecte de la sessió.

La imatge que il·lustra aquest post és una fotografia de ZAWP Bilbao titulada "Pabellón Ribera Deusto" extreta de Flickr.com amb llicència CC By-NC-SA 2.0.