L'Anella Cultural

NOM: Anella Cultural

ENTITAT: Direcció General de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya  

WEB: http://cultura.gencat.cat/promociocultural

PRESENTACIÓ: L’Anella Cultural                                

DESCRIPCIÓ: L’Anella Cultural és un projecte que pretén intensificar l’ús de la xarxa com a instrument de difusió, producció i intercanvi cultural i facilita la innovació de formats. No és un projecte construït al voltant de la tecnologia, sinó que explora com aquesta pot ajudar a millorar l’acompliment dels objectius tradicionals d’un equipament cultural. Es tracta d’una proposta pionera en l’àmbit dels projectes de recerca, innovació i desenvolupament (R+I+D), ja que és la primera vegada que es basa en les activitats culturals. Aquest projecte és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura de Barcelona,  la Fundació i2cat i la Xarxa de Municipis Transversal.

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una xarxa d’equipaments culturals -Anella Cultural- que, a partir d’un ús intensiu de les noves possibilitats que ofereix l’Internet de la segona generació, activin l’intercanvi de continguts, la coproducció d’esdeveniments online i impulsin línies de recerca sobre els nous usos de la xarxa en la producció cultural, millorant-ne la difusió i oferint als creadors una plataforma per experimentar noves aplicacions en les arts digitals.

Fitxa tècnica en pdf