Plans de Cultura al Brasil: desafiaments institucionals, polítics i metodològics

Políticas Culturais em Revista

Número monogràfic dedicat als Plans de Cultura, un nou model de desenvolupament de polítiques públiques de cultura dins el Sistema Nacional de Cultura del Brasil. Es tracta d’un model que intenta crear les condicions perquè les polítiques públiques de cultura es transformin en polítiques d’Estat. Els principals reptes d’aquest model són respectar els principis constitucionals del federalisme brasiler i garantir la participació social.  Els plans de Cultura representa un procés polític i tècnic de racionalització de l’administració pública en estret diàleg amb les demandes i directrius realitzades per les diverses conferències de cultura celebrades a Brasil a partir de 2003.

Els diversos articles desenvolupen enfocaments conceptuals, anàlisis de processos i resultats parcials relacionats amb la construcció i institucionalització dels plans de cultura en tres nivells de governança (nacional, estatal i municipal). S’hi presenten experiències concretes d’implementació dels plans a diferents ciutats i estats del Brasil i s’hi aborden qüestions relacionades amb el federalisme en el camp de la cultura; característiques institucionals, polítiques i metodològiques dels processos i dels resultats; participació, actuació i acompanyament dels diversos actors governamentals i no governamentals en el disseny i implementació d’aquests nous instruments de planificació; el paper de l’artista com a treballador; el concepte de cultura i dels drets culturals, o aspectes relacionats amb la diversitat dins la idea d’unitat que representa el Sistema Nacional de Cultura, així com els diferents patrons de gestió cultural o dels conflictes derivats de les diverses corrents de concepció de les múltiples actuacions en l’àrea cultural.

HTML Dossiê Planos de Cultura, «Políticas Culturais em Revista», Vol. 7, No 1 (2014)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris