Els interessos culturals de la població de Catalunya 2013

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Els analògics, els quotidians, els clàssics, els digitals, els moderns, els inquiets i els apassionats són les set grans categories de catalans que presenta l’informe 'Els interessos culturals de la població de Catalunya 2013 'elaborat pel Departament de Cultura.

Els perfils s’han establert en funció de les preferències dels enquestats a l’hora de decantar-se pels diferents productes i serveis culturals, i mitjançant l’ús de tècniques estadístiques inductives. L’anàlisi, feta a partir de les dades de 'l'Enquesta sobre participació cultural a Catalunya 2013', examina, a més, les actituds, les motivacions i les barreres d’accés a la cultura dels catalans.

La metodologia emprada té en consideració les dinàmiques actuals de canvi, determinades per la crisi econòmica i per la irrupció del paradigma digital. Alhora, distingeix entre la participació cultural (allò que es fa) i l’interès cultural (allò que es voldria fer). En concret, presta especial atenció a les preferències de consum cultural, una dimensió d’anàlisi que habitualment queda relegada a un segon terme o s’analitza de forma indirecta.

La contraposició entre cultura digital i tradicional, el seguiment de ràdio i televisió, la divisió entre les activitats que es fan fora i dins de la llar, i l’interès per la lectura són les quatre dimensions a partir de les quals s’estructuren els interessos de la població catalana.

L’anàlisi dóna a conèixer les activitats culturals que desperten més interès entre els catalans, i que són veure la televisió, anar al cinema, escoltar la ràdio i llegir llibres. Tot i així, una de les conclusions que es depenen de l’informe és que els interessos vers la cultura no són homogenis, i que el sexe, l’edat i el nivell d’estudis condicionen aquestes preferències.

PDF  Els interessos culturals de la població de Catalunya 2013

Font: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris