Crowdsourcing For Dummies. Noves formas de participació del públic

David Alan Grier | For Dummies

Aquest llibre és una guia que dóna consells pas a pas i ajuda a planificar, engegar i gestionar projectes de proveïment participatiu o 'crowdsourcing' que és, segons l’autor, una manera innovadora, flexible i enginyosa d’externalitzar tasques, problemes i fer peticions a través d’un grup, plataforma o comunitat en línia. Així doncs, per a David Alan Grier és una manera a través de la qual les empreses, els individus i les organitzacions no lucratives poden accedir a idees, talent i ajut extern a l’hora de desenvolupar tasques relacionades amb el seu negoci o amb el seu dia a dia. L’autor dóna pistes per identificar les tasques que se’n poden beneficiar; com escollir la modalitat de 'crowdsourcing' més adient; com atreure-hi al públic i a d’altres col·laboradors, o com completar projectes i començar-ne d’altres. Segons Grier, el proveïment participatiu es pot aplicar a tot tipus de tasques relacionades amb el disseny, desenvolupament i tasteig de productes, l’anàlisi de mercats, la recollida i anàlisi de dades o la recaptació de fons, entre d’altres.

«Crowdsourcing For Dummies» s’estructura en diversos apartats, en el primer l’autor introdueix els conceptes teòrics bàsics sobre el proveïment participatiu. En el segon identifica i explica cinc modalitats de ('crowdcontests', microfinançamet o 'crowdfunding', 'macrotasking', 'microtasking' i 'self-organised crowds') i les il·lustra amb exemples concrets. En el tercer apartat tracta de les capacitats i habilitats imprescindibles que cal desenvolupar per esdevenir un bon gestor de projectes de proveïment participatiu. En el quart fa referència a alguns conceptes més avançats relacionats amb la innovació, els fluxos de treball, l’anàlisi de mercats, ... en aquest tipus de projectes. A l’últim apartat descriu l’estat actual del proveïment participatiu, presenta algunes plataformes de 'crowdsourcing' i exemples de bones i males pràctiques. També ajuda a entendre i a contextualitzar millor la informació sobre proveïment participatiu disponible a internet.

David Alan Grier, que és consultor en treball, tecnologia, comunicació i gestió, professor associat a la George Washington University i president de la IEEE Computer Society,  vol transmetre la idea que el proveïment participatiu és una manera de desafiar i d’obrir la ment respecte a les formes tradicionals d’organització del treball. I que el seu èxit en el sector de la cultura dependrà en gran mesura de la voluntat de les organitzacions artístiques d’obrir-se a l‘experimentació i la innovació en els seus processos de treball. L’autor afirma que un dels potencials del proveïment participatiu rau en no marcar línies de separació entre les figures del 'crowdsourcer (per exemple, una organització artística) i del 'crowdworker' (per exemple, el públic). Grier assenyala que també es poden crear grups amb gran experiència, creativitat i capacitats i reduir així la distància entre el públic i les institucions culturals. Així mateix, considera que les organitzacions artístiques s’han d’obrir al benefici potencial d’involucrar el seu públic no només per beneficiar-se’n del seu treball sinó perquè també tingui un paper actiu en la informació i la creació.

Grier també fa referència a les dificultats i reptes que planteja el proveïment participatiu com poden ser la fiabilitat de les tasques o el temps que es necessita per implementar aquest mètode davant altres maneres ja testades de treballar. L’autor considera que per aprofitar el potencial de la multitud ('crowd') s’han de crear plataformes de treball, avaluar el que la gent pot fer, garantir que tota transacció tingui valor, així com evitar l’explotació dels treballadors i el treball de baixa qualitat.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris