CONFERÈNCIA FINAL DE CREA.RE – La coronació d’un projecte europeu

El 26 de novembre de 2012 es va celebrar a Gant (Bèlgica) la Conferència Final del projecte  CREA.RE (Creative Regions), que comptava amb la participació de Diputació de Barcelona. L’acte, que va clausurar l’activitat del projecte, tenia per lema "El projecte acaba, la cooperació continua”.

CREA.RE es va iniciar el 2010 amb finançament del programa INTERREG IVC de la UE. El projecte va néixer amb l’objectiu de millorar la integració del sector creatiu en el desenvolupament econòmic, social i territorial de regions i ciutats petites. Han participat en el projecte 12 socis de 10 països europeus.

Van concórrer a la conferència més de 100 representants d’arreu de la UE, que van assistir a  la signatura d’un Memoràndum d’Entesa per part dels representants polítics i responsables de les institucions dels socis de CREA.RE. Aquest document és l’expressió del compromís dels socis en continuar cercant objectius i estratègies comunes per a les futures polítiques de cultura i d’indústria creativa. El Memoràndum mostra la seva intenció de cooperar en el desenvolupament de noves polítiques, la qual cosa els permetrà beneficiar-se de la complementarietat, l'intercanvi de coneixements i la internacionalització de les economies a nivell local, regional, nacional i europeu.

Aquesta signatura va tenir lloc just després del debat polític, on els representants de les autoritats públiques locals i regionals i un representant de la Comissió Europea van discutir públicament les qüestions relacionades amb el desenvolupament de la política cultural i les indústries creatives.

També van participar a la conferència diversos experts que van reflexionar sobre un ampli ventall de temàtiques. Per una banda, Pia Areblad (Directora d'Aliances Estratègiques de  TILLT, Göteborg), va presentar la filosofia de l'organització TILLT –una exitosa productora d'intervencions artístiques en empreses i institucions amb l'objectiu de potenciar les competències d’una i altra part. La seva conferència es titulava "No he fracassat, he trobat 10.000 mètodes que no funcionen".

Per la seva banda, Lucia Seel, coordinadora de CREA.RE, va repassar els èxits, els resultats concrets i els propers reptes del projecte. Hélène-Diane Dage, cap adjunta de la unitat "Clústers i suport a les PIME de la Comissió Europea, va centrar la seva intervenció en la reflexió següent: “Custers d’indústria creativa: Són molt diferents?” En ella, Hélène-Diane va presentar els resultats d'una enquesta realitzada per l'Aliança Europea d'Indústries Creatives i les conclusions que se’n van derivar, orientats a millorar el treball conjunt envers la indústria cultural i creativa.

Zornitsa Tsoneva, assessora en Comunicació i Projectes del programa Interreg IVC, va presentar a l'audiència una iniciativa d’aquest programa adreçada a construir sinèrgies i a fomentar un ús profitós dels resultats dels diversos projectes desenvolupats en el marc del mateix.

Per una altra banda, Raija Partanen, responsable dels projectes de cultura i economia creativa al Consell Regional de Finlàndia Central, va esbossar el panorama general de les mesures i accions intercanviades entre diversos socis de CREA.RE a nivell bilateral o trilateral.  

Marc Piesbergen, Coordinador del projecte Green Worshop Wendland, va donar una idea d’aquesta plataforma d'innovació que posa en contacte dissenyadors, enginyers i escoles de negocis, amb petites i mitjanes empreses de la regió de Wendland, una de les més rurals d’Alemanya.

La Conferència es va cloure amb un seguit de presentacions en format Pecha-Kucha i una taula rodona amb representants de cinc projectes INTERREG IVC que han treballat sobre les indústries culturals i creatives (els projectes SEE, Organza, Creative Metropole i InCompass), i l’ECIA (European Creative Industries Alliance). Els seus coordinadors van discutir al voltant de les recomanacions conjuntes de polítiques per les indústries culturals i creatives que han estat desenvolupades de manera coordinada entre aquests cinc projectes per iniciativa de CREA.RE.

Per obtenir més informació sobre l'esdeveniment, el programa, els ponents, així com sobre el projecte CREA.RE podeu visitar www.crea-re.eu.