CONFERÈNCIA FINAL DE CREA.RE – La coronació d’un projecte europeu