Planificació cultural municipal

Us presentem dos manuals de planificació cultural municipal que ens arriben des del Canadà. Ambdós destaquen la importància de la planificació cultural i la qualifiquen com una eina molt poderosa i imprescindible per identificar i aprofitar els béns culturals locals i ajudar els municipis a modernitzar-se i evolucionar cap al nou model d’economia creativa. Aborden elements teòrics i pràctics i estan orientats a tot tipus de municipis (grans, mitjans i petits, d’entorns urbans o rurals). Tots dos són obres col·lectives coordinades per reconeguts experts de prestigi internacional.

En el primer, 'Rediscovering the wealth of places', el coordinador Greg Baeker,  un dels més reconeguts especialistes en la matèria, afirma que els municipis han de ser capaços de generar un entorn competitiu i atractiu capaç d’atreure i retenir el talent de la classe creativa. Cal desenvolupar comunitats fortes i proporcionar benestar i qualitat de vida als ciutadans, aquest ha de ser el principal objectiu dels responsables municipals. Afirma que qualsevol procés de planificació cultural ha de partir d’allò que diferencia i fa únic a cada municipi. Afegeix que internet i les xarxes socials donen la possibilitat de fer els processos més transparents i participatius. El llibre inclou un capítol elaborat per Colin Mercer dedicat als indicadors culturals.

   Podeu veure el vídeo de la presentació del llibre per Greg Baeker aquí

El segon, 'Cultural planning for creative communities', coordinat per Gord Hume, docent, emprenedor i líder comunitari canadenc, segueix la mateixa línia que l’anterior. S’hi reclama la centralitat de la cultura i la creativitat per a la construcció comunitària. Sota el concepte de cultura inclou tant les expressions artístiques com els valors i creences i la imatge, la vitalitat dels llocs. S’hi afirma que si abans era la producció la principal font de desenvolupament econòmic, ara és la innovació. L’èxit dels territoris dependrà de la seva habilitat per aplicar nou coneixement a la producció, la tecnologia, la cultura i el desenvolupament humà, i seran les persones creatives les que determinin la fortalesa de les regions. S’hi afegeix que una cultura local forta i diversa és un potent focus d’atracció per a la classe creativa. Es recomana el desenvolupament de plans integrals per generar benestar que acullin polítiques socials, culturals, econòmiques, mediambientals, etc. en un marc coherent i coordinat amb objectius clars i ben definits. Cal que cada inversió pública es vegi no només com un bé econòmic o mediambiental sinó també com un bé cultural.

Podeu veure el vídeo de presentació del llibre per Gord Hume aquí.  

Podeu consultar aquests llibres al Centre d'Informació i Documentació.