Interarts Continguts Destacats: DRIS - Diccionari Intercultural

DRIS – Cocrear societats interculturals és un projecte finançat per Europa Creativa l’objectiu del qual és promoure el diàleg intercultural i les noves narratives antiracistes a través de processos artístics participatius en els quals intervenen agents socials i culturals. El projecte va ser implementat per un consorci de tres socis: : Interarts a Barcelona, ECCOM a Roma, i ITZ a Berlín, des de novembre de 2020 fins a l’octubre de 2022.

   

   

Les activitats del projecte -programes de formació, tres projectes pilot internacionals, programes de mobilitat- es van centrar en el desenvolupament d’eines i oportunitats per millorar la participació cultural de les comunitats d’immigrants en risc d’exclusió.

Un dels principals resultats del projecte és el Diccionari Intercultural DRIS en 5 idiomes (anglès, espanyol, italià, alemany i àrab) que incorpora paraules que poden ser útils per millorar la comprensió i potenciar les competències interculturals. Aquestes competències són fonamentals en les societats multiculturals europees, ja que contribueixen al desenvolupament d’ un marc social basat en la igualtat, el creixement i la justícia social.

  
 

___________________________________________________________________________