Bonet i Agustí, Lluís

Lluís Bonet i Agustí

Professor titular d’Economia aplicada de la Universitat de Barcelona, especialitzat en Gestió, Política i Economia de la Cultura.

Coordinador del Màster oficial en Gestió Cultural i del Programa de Doctorat en Gestió de la Cultura i el Patrimoni, així com Director dels Cursos de Postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona, com ara el Màster en gestió d'institucions i empreses culturals, el Postgrau en gestió i cooperació internacional o el Postgrau en producció i gestió d'espectacles.

Investigador invitat al Massachusetts Institute of Technology i professor invitat a la Universitat de Montpeller, la seva activitat docent i investigadora l'ha portat a donar conferències en més d’una trentena de països diferents d'Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.  

És President del Jurat del Cultural Policy Research Award que atorga la Fundació Europea de la Cultura i membre de la Junta de l'Association of Cultural Economics International (ACEI). Ha estat President del European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC), i Vicepresident de la Cooperativa ABACUS i de l’Assotiation of Arts Administration Educators (AAAE).

Va guanyar el Premi de recerca del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) amb un treball titulat La indústria audiovisual davant la digitalització (2002). És autor i coautor de nombrosos llibres i articles d’anàlisi del sector cultural, entre els quals podríem citar:

Com a autor

- L'avaluació externa de projectes culturals, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura, n. 3. (2010)

- Perfil i reptes del gestor cultural, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura, n. 2. (2010)

- Externalització de serveis culturals públics. Qualitat i eficiència en la cooperació públic-privat, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura n. 1 (2008)

- Diversidad cultural y políticas interculturales en Barcelona, Barcelona: Fundación CIDOB. Serie Dinámicas interculturales n. 6. (2006)

- Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya, Barcelona: ICIC. Generalitat de Catalunya.  (2003) , direcció

Com a coautor:

- La politique culturelle en Espagne, avec Em Négrier (2007)

- La fin des cultures nationales? Les politiques culturelles à l'épreuve de la diversité sous la direction de Lluís Bonet i Emmanuel Négrier (2008)

- Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, Buenos Aires: UNESCO.  ALONSO, G.; BONET, L.; GARZON, A.; SCHARGORODSKY, H. (2010)

-  Gestión de proyectos culturales: Análisis de casos, Barcelona: Editorial Ariel. BONET, L., CASTAÑER, X., FONT, J. [eds.] (2001),

- Dimensió econòmica del sector de la cultura i la comunicació de Catalunya : Les indústries de la cultura i la comunicació : L´administració pública. Barcelona : Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera, 1996  BARÓ, Ezequiel; BONET, Lluís; CODINACH, Josep M.  

- La gestión de los festivales escénicos: conceptos, miradas y debates. Direcció de Lluís Bonet i H. Schargorodsky (2011)

Universitat d’estiu de polítiques i gestió cultural, títol que emmarcà Interacció’94, el va permetre exposar les seves propostes en l’àmbit de la gestió cultural. La conferència La integració entre els agents clau de la gestió cultural dels 90, el seminari Propostes de temes o idees a debat per Interacció'94 o la taula rodona Institucions i programes de gestors i administradors culturals a l'Estat Espanyol van constituir moments de debat al voltant de les seves reflexions.

El 1996, una nova edició d’Interacció comptà amb la seva presència a l’entorn de les Polítiques culturals i el desenvolupament econòmic, on participà dins de l’àmbit Polítiques culturals i Comunicació amb la ponència L’exempció cultural en el mercat global.

De nou participà a Interacció’98 des d’una doble vessant. D’una banda, com a director del seminari 4 Les petites i mitjanes empreses del sector cultural, on fou conferenciant amb les ponències  El paper de les Associacions d’investigadors en Ciències Socials, amb Joan Bestard (Institut Català d’Antropologia) i Xan Bouzada (Asociación Española de Sociologia de la Cultura) i La investigació al servei de les polítiques culturals. D’altra banda, exposà, juntament amb Pau Raussell, l’experiència L’Institut Valencià d’Art Modern i els cinemes Verdi de Barcelona.

Amb ocasió d’Interacció’2000 participà amb el seminari Europa: entre la Globalització i la subsidiarietat reflexionant al voltant de la Cultura i les Polítiques Culturals.

Vers una Agenda 21 de la Cultura, títol d’Interacció 2004, fou l’escenari de la que ha estat, fins ara, la seva darrera participació com a ponent d’aquestes jornades de reflexió en l’àmbit cultural.  El seminari Desenvolupament econòmic i desenvolupament cultural: complementaris o antitètics? Emmarcà la seva conferència L’impacte de l’economia a l’esfera cultural. L’ambigua relació entre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament cultural.