Borja Sebastià, Jordi

Jordi Borja Sebastià (Barcelona, 18 de juny 1941)

Geògraf i polític català, llicenciat en Sociologia i Ciències Polítiques, diplomat en Geografia i Màster en Urbanisme. Actualment és co-director del Projecte de Gestió de la Ciutat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Ha estat professor de Sociologia Urbana a la Universitat de Barcelona (1968-1972), de Geografia Urbana i Institucions territorials a la Universitat Autònoma de Barcelona (1972-1984) i de la Universitat Politècnica de Catalunya . La seva activitat docent s’exten a Paris, Roma, Nova York, Mèxic i Buenos Aires. Ha realitzat i/o col.laborat en plans, projectes estratègics, estudis i en activitats universitàries a les principals ciutats d’Amèrica Llatina i Europa. Des de 1995 a 2006 fou director de l’Urban Technology Consulting. 

Fou vocal de la Societat Catalana de Geografia (1969-1970), director del Màster en Gestió Urbana a la Universitat Politècnica de Catalunya i co-director de l’assessoria dels Plans Estratègics de Rio de Janeiro, Bogotà i Medellín. 

Col.labora activament amb els moviments socials en la defensa del dret a la ciutat i a unes condicions urbanes que garanteixin una vida digna pels ciutadans. Com a resultat d’aquest compromís, el 22 de desembre de 2011 va ser escollit nou president de l’Observatori DESC, que treballa al voltant de dos eixos: la defensa dels drets socials i, en especial, per la defensa d’un habitatge digne. 

Militant del PSUC des de 1960, va ser diputat en el Parlament de Catalunya des de 1980 a 1984 fou responsable de Política municipal i Moviment Popular de 1974 a 1981. 

Ha col.laborat en publicacions com ara L’Avenç, L’Espill, El País o revistes com La Veu del carrer, entre d’altres.

Entre la seva bibliografia destacariem: 

- La ciudad conquistada, Alianza Editorial, 2003

- Urbanismo en el siglo XXI, UPC, Barcelona, 2003

- Local i global: la gestió de les ciutats a l’era de la informació, Taurus edicions, reeditat en 2004, juntament amb Manuel Castells.  

- Espacio público, ciudad y ciudadanía, Electa, 2002, amb Valerie Peugeot i Geneviève Dourthe. 

- La ciutat conquerida, 2003

- Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona. 2010 

- Barcelona, un modelo de transformación urbana. PGU, Quito (1995).

- Nou Barris, de la marginació a la ciutadania. Publicat en el llibro col.lectiu

coordinat per Rafael Prades “Vivendes del Governador. Una història urbana”. Incasol-Reursa. Generalitat de Catalunya (2008) 

- Los derechos ciudadanos. Fundación Alternativas, Madrid. Document nº 51 (2004)

- La ciutat del futur, el futur de les ciutats (1998) amb Oriol Nel·lo i Colom i Josep M. Vallès 

- Estado y ciudad : Descentralización política y participación (1988) 

- Manual de gestión municipal democrática(1987)

El seu pas per Interacció s’inicià el 1998, en la qual, sota el títol de Cultura i poder local exposà la seva ponència Contra la urbanització globalitzada, el dret a la ciutat i a la ciutadania, on revisà les mutacions contemporànies de les ciutats com a elements amb significat específic en el context de la Globalització.

Interacció 2004 comptà novament amb la seva presència com a director del Seminari La participació en la vida cultural que inicià amb la ponència Els nous drets emergents.