Bianchini, Franco

Franco Bianchini

Actual director de l’Internacional Cultural Planning and Policy Unit  així com del Master European Cultural Planning de Montfort University a Leicester des del 1992. 

La seva tasca professional gira a l’entorn de la investigació d’estratègies i projectes de planificació cultural a nivell local a diversos països europeus, on ha estat representant d’institucions com l’Arts Council of England, The Council of Europe, The European Commission o The European Task Force on Culture and Development, per exenple. 

Treballà com a investigador al Centre d’Estudis Urbans de la Universitat de Liverpool des de 1988 fins a 1992, any en que va exercir com a director del Màster a Leiscester. 

En 2001 fou proposat per a President del Parlament Europeu en qualitat de membre del grup responsable de designar la Capital Europea de la Cultura 2005. En aquest sentit, formà part d’un projecte de cooperació cultural, Cities on the Edge, que formà part del programa de Liverpool com a candidata a Capital Europea de la Cultura 2008. 

Entre la seva bibliografia, que denota el seu interès pel paper de la cultura a la regeneració urbana, especialment respecte a les ciutats portuàries, la diversitat cultural i la interculturalitat com a recursos d’innovació de les polítiques urbanes, o els impactes culturals en les ciutats europees contemporànies, citaríem: 

- A Crisis in urban creativity?: reflections on the cultural impacts of globalisation, and on the potential of urban cultural policies. Ponència presentada al simposium internacional The age of the city: the challenges for creative cites, Osaka, 7-10 de febrer de 2004

- Urban cultural policy (1992)

- Cultural considerations in inner city regeneration a Culture and neighbourhoods. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1995

- Urban cultural policy in Britain and Europe: towards cultural planning. Nathan, Austràlia. Institute for Cultural Policy Studies. Griffith University, 1993

- Urban renaissance? The arts and the urban regeneration process in 1980s Britain, Liverpool. University of Liverpool. Centre for Urban Studies, 1989 

Com a coautor podrien esmentar: 

- Cultural policy and urban regeneration: The West european experience amb Michael Parkinson (1993)

- Bibliography on culture and neighbourhoors and Massimo Torrigiani (1995)

- Culture and neighbourhoods. Volume 2 A comparative reportamb Lia Ghilardi Santacatterina. Strasbourg, Council of Europe, 1997

- Intercultural city: Planning for the intercultural city. London, Comedia, 2004. amb Jude Bloomflield

- La Ciutat creativa. Barcelona. Diputació de Barcelona, 2000, amb Charles Landry

- The Art of regeneration: Urban renewal through cultural activity London, Comedia, 1996, amb Charles Landry, Lesley Greene i François Matarasso.    

Interacció’06, sota el títol Polítiques Culturals de Proximitat, comptà amb la seva presència en qualitat de Director International Cultural Planning and Policy Unit, on exposà la ponència Diversitat i proximitat, compartint taula de debat amb Abdou Maliq, professor de Sociologia del Goldsmiths College de Londres, i Marta Porto, directora (X)Brasil, Comunicaçao en Causas Públicas, Rio Janeiro.  

Polítiques per al diàleg intercultural a escala local, títol que emmarcà Interacció’08, fou l’escenari on Franco Bianchini, professor de polítiques culturals i planificació de la Universitat Metropolitana de Leeds,  presentà la seva conferència El multiculturalisme corporatiu britànic dins l’entorn del seminari Diàleg intercultural