Wieviorka, Michel

Michel Wieviorka (París, 1946) 

Doctor en Art i Humanitats, és director de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, fundada per Alain Tourain, i, des de 2009 de la Fundation de la Maison des Sciences de l’ Home (SMSH). És membre del Centre de Coopération Franco-novégienne en Sciences Sociales et Humaines d’aquesta mateixa fundació a Paris. Entre 1993 i 2009, fou director del Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS).     

De 2006 a 2010, fou president de l’Association Internationale de Sociologie (AIS). Des de 2006 presideix el Comité de selecció del premi Michel Seurat creat pel CADIS. A més, és membre del Comité scientifique des Presses de Sciences Po’ i dels comités de redacció de nombroses revistes com ara Journal of Ethnic and Migration Studies,  Ethnic and Racial Studies o French Politics, Culture and Society.

En 1989 fou el primer investigador en rebre el Bulzoni Editore Special Award del Premi European Amalfi Prize for Sociology and Social Sciences, pel seu llibre Société et terrorisme (1988).

Juntament amb Georges Balandier, ha estat co-director i fundador de la revista Le Monde des Debats on editaren Cahiers Internationaux de Sociologie de 1991 à 2011. Dirigí la col·lecció Voix et Regard, per a Edicions Balland. Actualment és director de la col·lecció Le monde comme il va d’Edicions Robert Laffont.

L’objecte de la seva investigació, que ha desenvolupat en Polònia, Espanya, EEUU Amèrica Llatina o Rússia, són en el terrorisme, la violència, el racisme, l’antisemitisme, els moviments socials, la noció de conflicte, la democràcia i els fenòmens de la diferència cultural des d’una perspectiva que té en compte la globalització i el desenvolupament individual.

Deixeble d’Alain Tourain, és un dels sociòlegs i intel·lectuals de major prestigi a França i a nivell internacional de tal manera que els seus llibres són traduïts a diferents llengües d’arreu del món (alemany, anglès, espanyol, portuguès i japonès).

Entre les seves publicacions en destacariem:

- Le racisme, une introduction, Paris, La Découverte, 1998 

- Conocimiento e identidad: voces de grupos culturales en la investigación social, Esplugues de Llobregat: El Roure, 2004, 

- La Différence: identités culturelles: enjeux, débats et politiques, La Tour d'Aigues: Éditions de l'Aube, cop. 2005,   

- Em que mundo viveremos? Sao Paulo/Brésil, Editora Perspectiva, 2006 

- Les sciences sociales en mutation (direcció, amb la col.laboració d’Aude Debarle i Jocelyne Ohana), Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2007 

- Neuf leçons de sociologie, Paris, Editions Robert Laffont, octobre 2008 

- Se nourrir. L'alimentation en question. Les Entretiens d'Auxerre (dir), Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2009 

- Pour la prochaine gauche, Editions Robert Laffont, 2011 

Entre els seus articles comptaríem amb: 

- ¿ Sociologia posclásica o declive de la sociologia?, Sociológica, año 24, n°70, maig-agost 2009, p. 227-262 (traducció de Nelson Arteaga Botello de « Sociologie post-classique ou déclin de la sociologie », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 108, 2000, p. 5-35 

- Pour une approche critique du sujet, Claude Calame (dir.), Identités de l'individu contemporain, Paris, Textuel, 2008, p. 33-46 

- Le déclin du multiculturalisme, in Nicolas Weill (dir.), L'esprit des Lumières est-il perdu?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 241-248 

- Immigrazione, banlieues e violence, in Gianfranco Baldini e Marc Lazar (a cura di), Elezioni, governi, democracia. La Francia di Sarkozy, Bologna, Il Mulino, Istituto Cataneo, 2007, p. 55-71 

- Cultura, sociedad y democracia, en Multiculturalismo, desafíos y perspectivas, México, Siglo veintiuno editores, El Colegio de México, 2006, p. 25-76 

- Différence culturelle et inégalités sociales. Analyser pour agir in Manuel Boucher (dir.), Le travail social face aux discriminations. Intervention sociale, ethnicité et lutte contre le racisme en Europe, Montreuil, Editions Aux lieux d'être, 2008, p. 91-105 

Inaugurà Interacció 2010, sota el títol Democràcia cultural i transformació social, ambla ponència La transformació social i la democràcia cultural en el segle XXI.