Yúdice, George

George Yúdice (Nova York, 1947) 

Estudià a les universitats d’Illinois i Princenton. La seva formació gira a l’entorn de la teoria crítica, els estudis literaris, la política d’imaginaris urbans i la política cultural en Amèrica Llatina. Fou professor en el American Studies Program i en el Departament d’Espanyol i Portuguès de New York University. Des de 2006 és vicepresident de l’Asociación Cultural InCorpore Sant José, en Costa Rica. 

Va ser testimoni de la lluita pels drets civils dels anys seixanta, la qual cosa l’influí per a teoritzar sobre la representació literària i l’obra de poetes com ara Vicente Hidobro. Als anys vuitanta exercí com a professor de Llengües romances a l’Huner College, tot i que anys després reprengué la seva vessant investigadora respecte l’àmbit en què s’emmarca la producció i el consum cultural: la propietat intel·lectual, les noves tecnologies, els circuits de distribució, les formes de finançament, els acords de lliure comerç o les polítiques i lleis de foment. 

Professor de la Facultat de Llengües Modernes i Literatura de la Universitat de Miami, és, des de 2007, director del Miami Observatory on Communication and Creative Industries de la mateixa universitat on realitza tasques al voltant del teatre, l’audiovisual i la música on la cultura es fonamenta en la revitalització urbana, les xarxes culturals i els projectes comunitaris al sud de Florida. 

És director de la Red Interamericana de Estudios Culturales i, des de 2008, és assessor del Centro Interdisciplinar de Estudios Contemporáneos de Rio de Janeiro. 

Actualment, col·labora a la Universitat de Miami en projectes al voltant de les polítiques culturals a Llatinoamèrica com el Aesthetics Out of Bounds on els valors estètics són aplicats fora dels àmbits de les arts i la Literatura, com ara els mitjans de comunicació o els moviments de revitalització urbana; o el Cultural Networking in Central America orientat a crear un mercat regional que fuig dels obstacles de les petites economies locals. 

Els seus estudis versen sobre les polítiques culturals, la globalització i els processos transnacionals, l’organització civil de la societat, el rol dels intel·lectuals, artistes i activitats a les institucions nacionals i transnacionals i la realitat contemporània a l’Amèrica Central, entre d’altres. 

Entre la seva extensa bibliografia podríem destacar:

- El Recurso de la cultura : usos de la cultura en la era global(2002)

- Sistemas y redes culturales : ¿cómo y para qué? (2003)

- Política cultural, amb Toby Miller, (2004)

- Nuevas tecnologías, música y experiencia (2007)

- Public and violence a Artistic citizenship: a public voice for the arts, edited by Mary Schmidt Campbell and Randy Martin. New York: Routledge, 2006. p. 151-162  

- Culturas emergentes en el mundo hispano de Estados Unidos (2009) 

- La Cultura hispana en Estados Unidos: Grandes promesas incipientes a Informe sobre la cultura española y su proyección global (ICE-2001)  coordinació Enrique Bustamante; autors: Luis A. Albornoz ... [et al] (2011)

Entre els seus articles publicats podríem esmentar: 

 - ¿Una o varias identidades? Cultura, globalización y migraciones en Nueva sociedad, Num.201, enero 2006, p. 106-116  

- Sistemes i xarxes culturals: com i per a què?, presentada en el marc del simposi internacional Polítiques culturals urbanes: Experiències europees i americanes que tingué lloc  del 5 al 9 de 2003 a Bogotá  

- Museu Molecular e Desenvolvimento Cultural  Economia de museus. Ed. José do Nascimento Júnior. Brasília: MINC/IBRAM (Coleção Museu, Memória e Cidadania, 2010.

- The Central American Caribbean: Rethinking Regional and National Imaginaries. In El Caribe y sus diásporas: Cartografía de saberes y prácticas culturales. Eds. Anja Bandau and Martha Zapata Galindo. Madrid: Editorial Verbum, 2010: pp. 96-115.

- Activist Intellectuals in a Wired World, Rethinking Intellectuals in Latin America (2010)

- Derechos culturales, Cultura Y Transformación Social (2010)

- Implementing Cultural Rights and Diversity Requires Newsworthiness, Citizen Intereest, and Political Will, Cultural Rights and Diversity (2010)

- Economia da Cultura no Marco da Proteção e Promoção da Diversidade Cultura Oficina Virtual de Economia da Cultura e Diversidade Seminário Internacional da Diversidade Cultural, Ministério da Cultura do Brasil, Brasília, 2007.

- Apontamentos sobre alguns dos novos negócios de música In Micael Herschmann, ed. Nas bordas e fora do mainstream musical. Novas tendencias da musica independente no início do seculo XXI. São Paulo: Estação das Letras e Cores Editora, 19-45. 

Interacció 2006, al voltant de les Polítiques Culturals de Proximitat, comptà amb la presència de Yúdice que, com a director del Centre for Latin American and Caribbean Studies de la New York University i juntament amb Carles Freixa com a professor de la Universitat de Lleida, presentaren la ponència Conflictes de Proximitat.