Touraine, Alain

Alain Touraine (França,1925) 

És un dels més importants sociòlegs i intel.lectuals contemporanis del qual les seves investigacions versen al voltant de l’anomenada sociologia d’acció per la qual la societat crea el seu propi futur a partir de les seves pròpies lluites. Se’l considera el creador del concepte societat post industrial arrel de la publicació en 1969 d’un dels seus llibres que portà aquest títol i en què descriu una societat en què el sector serveis supera a la indústria, la primacia de les noves tecnologies i on l’economia es fonamenta en la creativitat, la informació i el coneixement. 

Estudià a Paris, Columbia, Hardvard i Chicago. En 1956 fundà el Centro de Estudios para la Sociologia del Trabajo de la Universidad de Chile. Investigador des de 1960 a l’École d’Hautes Études a Paris, fundà en 1968 el Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS), del qual fou director fins a 1993, i al quual succeí en el càrrec Michel Wieviorka. 

Interessat en els moviments socials, sobre tot a Llatinoamèrica i Polònia, on desenvolupà el mètode d’investigació denominada intervenció sociològica, les seves investigacions abasten l’estudi i consciència dels treballadors, els moviments socials, en particular el maig francès i els moviments colpistes llatinoamericans, i a l’estudi de l’individu com a punt de partida dels moviments socials. 

Contrari a les polítiques neoliberals col·loca en el centre del debat individu i democràcia definint aquesta última no només com la garantia dels drets de l’individu sinó com el camí per a la lluita contra la lògica dominadora dels sistemes. La relació individu i societat, la fractura entre instrumentalitat i cultura són eixos del seu pensament actual. 

En 1998 va rebre el premi europeu Amalfi de Sociologia i Ciències Socials per Comment sortir du liberalisme. Ha estat guardonat amb l’Ordre de la Legió d’Honor, així com la Medalla Erasmus de l’Acadèmia Europea. És Doctor Honoris Causa en Europa, Canadà i Amèrica Llatina  i membre honorari de lAcadèmia Americana d’Arts i ciències, de l’Acadèmia Polaca de Ciències, de l’Acadèmia Mexicana de Ciències i de l’Acadèmia Brasilera de Lletres, així com membre de l’Acadèmia d’Història Argentina. 

En 2007,és investit Doctor Honoris Causa per la Universitat Oberta de Catalunya i en 2008 per part de la Universidad nacional Mayor de San Marcos, a Lima. En 2010 va rebre, juntament amb Zygmunt Bauman, el Premi Príncep d’Astúries de Comunicació i Humanitats. 

Les seves publicacions, tot i només comptar amb una vintena d’obres traduïdes a l’anglès, sí ho han estat traduïdes en diverses llengües, inclús orientals. Entre aquestes podríem destacar: 

- La Sociedad post-industrial(1973) 

- Crítica de la modernidad(1993) 

- Teorías para una nueva sociedad(2002) 

- Conocimiento e identidad: voces de grupos culturales en la investigación social(2004) 

- Un Nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy(2005) 

- Globalització econòmica i fragmentació social(2006) 

A Interacció 2006, Tourain presentà la ponència Polítiques Culturals de Proximitat, mateix títol que englobà aquella edició.