Stiegler, Bernard

Bernard Stiegler (Seine-et-Oise, 1952)

Doctor per “l'École des Hautes Études en Sciences Sociales”. Director del departament de desenvolupament cultural del “Centre Pompidou” i de “l'Institut de Recherce et d'Innovation” (IRI) creat a iniciativa seva l’any 2006. És professor associat a la Universitat de Londres (Goldsmiths College) i a la Universitat de Tecnologia de Compiègne.

Ha estat director de programa al “Collège Internacional de Philosphie”; director de la unitat de recerca “Connaissances, Organisations et Systèmes Techniques”, que fundà ell mateix l’any 1993.

És director general adjunt de l'Institut National de l'Audiovisuel, director de l'IRCAM i director del Departament de desenvolupament cultural del Centre Georges Pompidou.

L’any 2005 fundà el grup cultural i polític “Ars Industrialis” i l’any 2010, l’escola de filosofia “Ecole de Philosophie d’Epineuil-le-Fleuriel”.

Com autor i/o coautor:

- El tiempo del cine y la cuestión del malestar (2004)

- El pecado de Epimeteo (2002)

- De la démocratie participative: Fondements et limites  avec Marc Crépon (2007)

- Reenchanter Le Monde: LA Valeur Esprit Contre Le Populisme Industriel (Champs Essais) (2008)

- Pour en finir avec la mécroissance: quelques réflexions d'ars industrialis  avec Alain Giffard i Christian Fauré (2009) (llegiu-ne més aquí

- Pasar al acto, 2005

- Décadence of Industrial Democracies: 1 de Bernard Stiegler (2011)

- L'école, le numérique et la société qui vient  avec Philippe Meirieu y Denis Kambouchner (2012)

Interacció’10, emmarcada sota el títol Democràcia cultural i transformació social, el comptà entre els seus conferenciants amb la ponència Del consumidor al contribuïdor cultural: el rol actiu dels ciutadans, en qualitat de Director del Departament de Desenvolupament Cultural del Centre Pompidou i de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI)