Huysmans, Frank

Huysmans, Frank (1970) 

Llicenciat en Sociologia i Ciències de la Comunicació (1992). En 2001 obtingué el doctorat en Ciències Socials a la University of Nijmegen (Netherlands). Investigador i consultor d’estratègia en l’àmbit de la comunicació pública, tasques que, actualment, compagina amb la de professor de Biblioteconomia i Ciències de la Informació a la Faculty of Humanities of the Library Science University de Amsterdam des de 2005. 

De 2001 a 2010 treballà com a investigador al Netherlands Institute for Social Research (SCP) assessorant al govern holandès respecte als mitjans de comunicació i política cultural. 

De 2010 a 2012 fou responsable d’investigació i coneixement en el Netherlands Institute for Public Libraries. 

És coautor d'alguns llibres entre els quals destacaríem: 

- Achter de schermen. Sociaal en Cultureel Planbureau, amb De Haan, Jos i Van Den Broe, Andries (2004)

- The Netherlands : Archives, Libraries, and Museums, amb Ketelaar, Eric I Van Mensch, Peter. Encyclopedia of Library and Information Sciences. Taylor & Francis, New York, 2009.

- The Library At School: Effects on reading attitude and reading frequency, amb Kleijnen Ellen, Broekhof, Kees i Van Dalen, Thomas. 

Intervingué a les jornades presencials d’Interacció 2013 en el debat Com fer visibles els beneficis de la Biblioteca Pública a la societat, moderat per Sílvia Rabat (Gerència Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona) i presentat per Jordi Permànyer (Gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona), en qual participaren també Manuela Barreto Nunes (directora de la Biblioteca Universidade Portucalense) i Rosa Togores (Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona).