Hurstel, Jean Paul

Hurstel, Jean 

Fundador i president de Banlieues d’Europe, xarxa contra l’exclusió social fundada el 1990. Banlieues federa projectes culturals i artístics a barris marginals arreu del continent europeu que esdevé eina per a la promoció del diàleg intercultural i la diversitat cultural. 

Estudià a l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg (TNS) i fundà el théâtre universitaire al mateix temps que cursà els estudis de filosofia. 

De 1992 a 2003 dirigí el centre cultural La Laiterie Centre européen de la jeune création (Strasbourg) del qual la intenció és oferir una gran varietat de propostes artístiques contemporànies. Des de 2003, és expert del programa Urbact de la Comissió europea. Des de 2006 és president des Halles de Schaerbeek (Brussel·les). 

Entre les seves publicacions podríem destacar: 

- La Ville entre nation et marché: Allégorie de la culture, en L’observatoire, núm. 12 (1996)  

- Nouveaux enjeux et nouveaux defis des centres culturels regionaux.  Ministère de la Communauté française de Belgique. Direction générale de la culture. Service del Centres culturels (2004) 

- Réenchanter la ville : voyage dans dix villes culturelles européennes. Paris: L´Harmattan (2006) 

- Une nouvelle utopie culturelle en marche? Essai sur une autre vision de l'action culturelle en Europe. Toulouse: Éditions de l'Attribut, cop.(2009) 

- Dynamique artistique et culturelle et Développement urbain: une vision européenne. Revue de l’Observatoire des Politiques Culturelles (2009) 

Jean Paul Hurstel participà per primera vegada a Interacció amb motiu de La Universitat d’estiu de polítiques i gestió cultural que tingué lloc en 1994, en què presentà Banlieues de l’Europe com a experiència i on, juntament amb Claude Veron, impartí el curs Els espais i les arts: equipaments i infraestructures, funcions, usos, funcionament i gestió. 

Interacció 1996, amb el títol Les polítiques públiques i la cultura, comptà novament amb la seva presència. En aquesta ocasió, com a representant de La Laiterie, presentà la ponència La Cultura i els nous fenòmens d’exclusió social emmarcada en el seminari El benestar i la cultura en l’àmbit Polítiques culturals i cohesió social.

La darrera participació fou a Interacció 2002, titulada Polítiques per a la interculturalitat,  on impartí el curs Interculturalitat, conflicte, poders locals. Tres hipòtesi, una síntesi.