Farré González, Ferran

 Farré González, Ferran

Tècnic de gestió cultural responsable d'equipaments del districte 1 a l'ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Inicià estudis d’arquitectura tècnica i acabà l'especialitat d'escultura a l’Escola Massana. 

De 1982 a 1989 treballà a l’Institut Municipal d’Animació i esplai de l’Ajuntament de Barcelona (IMAE). En 1989 fou cap d’estudis d’ABAST per al Patronat Municipal de Cultura de L’Hospitalet de Llobregat. En 1994 s’incorporà com a director a l’Aula de Cultura Sant Josep, que més tard esdevindrà Centre Cultural Sant Josep, i, posteriorment, també de l’Aula de Cultura La Florida. A partir de 2000 exercirà com a tècnic de gestió cultural del districte. 

El 2004, arran d'un encàrrec del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d'estudiar i definir un estàndar de centre de producció artística, elabora un projecte de modelització dels "centres de producció artística contemporània" susceptible de ser implementat arreu.

 L’any 2004 participà en el Laboratori operatiu de centres culturals polivalents organitzat pel Centre d’Estudis Culturals de la Diputació de Barcelona (CERC). Entre 2004 i 2005 coordina i redacta les propostes del Pla estratègic de Cultura de Badalona. Durant aquest període, col·labora com a assessor en els plans d’Olot, Vilafranca del Penedès o Viladecans, entre d’altres. En 2005 participà en el Laboratori sobre Cultura i Proximitat organitzat pel CERC. El 2006 redacta un informe tècnic sobre la situació cultural a Rubí. 

En 2008 participà a l’elaboració del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya a l’àmbit dels equipaments polivalents i redacta un document sobre Equipaments de Nova Generació. 

El 2010 organitza i redacta (amb Jordi Oliveras) el “Treball de reflexió compartida sobre la qualitat democràtica des de l’àmbit cultural” per a la Direcció General de Participació Ciutadana.

Ha impartit nombroses conferències a l’entorn de la cultura, l’art i la gestió culturals. 

Té un espai web on compatibilitza les reflexions sobre cultura i gestió amb el treball artístic www.vindicacions.cat

En la pràctica artística, treballa en l’àmbit de l’escultura i les instal·lacions. 

Entre les seves publicacions destacaríem: 

- Barcelona Taller : Propostes per a una intervenció cultural en el territori (1991) 

- Ciutat Taller i ciutat Aparador : la cultura de creació i la cultura d'espectacle a Barcelona (1997) 

- Centres de producció artística contemporània : reflexions i propostes per a una intervenció en la creació artística a Catalunya  (2004) 

- Externalització de cases de cultura en Jornadas sobre modelos de externalización de los equipamientos y servicios culturales de titularidad pública – Barcelona, 19 i 20 de setembre de 2007 

Participà a Universitat d’estiu de polítiques i gestió cultural d’Interacció 1994 on presentà la ponència Crisi? Quina crisi? En el món de la Cultura, totes. Doncs, benvinguda la crisi !” i on impartí els següents cursos: Introducció general: anàlisi de les polítiques i les iniciatives en el món de la creació i les arts. Enfocament dels temes clau i vies de prospecció i futur i L’articulació pública-privada, finançament, congestió, participació i reciprocitat ambdós amb Clara Garí; i El creador davant el territori i la dinàmica social amb Véronique Brom i Clara Garí. 

També les jornades d’Interacció 1996, Les polítiques públiques i la Cultura, comptarem amb la seva presencia moderant el debat El diàleg entre projectes artístics i projectes comunitaris. 

La darrera participació a les jornades d’Interacció, fou l’any 2000, Cultura i Servei públic, on, a més de la direcció conjunta amb Carles Giner del seminari Vint-i-cinc anys de Cases de Cultura, presentà dues ponències. D’una banda, Els equipaments culturals i els projectes d’art comunitari en Espanya i, d’altra, El laboratori operatiu sobre els centres culturals polivalents a la província de Barcelona (1999-2000), aquesta última juntament amb Carles Giner (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya).