Etxebarria Etxeita, Mikel

Mikel Etxebarria Etxeita   (Zornotza, 1959) 

Llicenciat en Història, ha estat membre de la Fundació Aurten Bai i delegat de la llengua basca en el Comitè de l’Estat espanyol de l’European Bureau for Lesser Used Languages. Fou nomenat vice-conseller de Cultura del Govern Basc en 1992, càrrec que exercí fins el 1995. Actualment, és cap del Servei d’Acció Cultural de la Diputació Foral de Biscaia. 

Com a tècnic implicat en la gestió cultural, participa en nombrosos seminaris d’entre els quals podem destacar les següents ponències: 

- Espacios: La Cultura en la vida urbana. Jornades de Gestió de la Cultura, Cadis, 1996

- La Planificación de la política cultural, dins Seminarios Cultura y Municipios : Primera recopilación (1998-2002), FAMP : 2004 

- ¿Qué significa la Agenda 21 de la cultura para la vida municipal? Conferència en el VI Seminari “Cultura y municipio”. Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP), Xerès de la Frontera, 31 de  març i 1 d’abril 2005 

- Consejos de cultura en las comunidades autónomas. Periférica : Revista para el análisis de la cultura y el territorio. Cadis : Universitat de Cadis, (2010) 

- Los procesos de planificación estratégica en la Comunidad Autónoma Vasca, o Retos del sector cultural en el contexto actual: planificación, públicos y profesionales, ponències  amb motiu del II Congrés de gestió cultural de Navarra.  Atarrabia-Villava,  22 de novembre de 2011 

- ¿Para qué sirven las diputaciones? Article inclòs a G+C : Revista de gestión y cultura, núm. 10 (2011) p. 34-43 

- Es el tiempo de la política, article en Periférica : Revista para el análisis de la cultura y el territorio. Cádiz : Universitat de Càdis, (2011) 

El seu pas per Interacció s’inicià al 1996, sota el títol Les polítiques públiques i la Cultura. Dins aquestes jornades, participà en l’àmbit Polítiques culturals i intervenció territorial amb la ponència Les estratègies de cooperació cultural a escala interregional,   juntament amb León Esteve i Carlos Esco, representants de la Diputació de Barcelona i Huesca respectivament. 

Cultura i Poder local emmarcà Interacció’98 que comptà novament amb la seva presència en seminari que portà com a títol Elements per a una història de les polítiques culturals. Política i Cultura: les relacions perilloses. En aquesta ocasió, la seva ponència, L'evolució de les polítiques Culturals a Espanya (1975-1998) fou compartida amb Luís Ben, Fundació Provincial Cultural de Cadis, i Joan González Posada de l’Observatori Cultural de Castella i Lleó. 

Etxebarria defineix el seu pas per Interacció de la següent manera Per a mi, Interacció ha suposat i suposa una parada i fonda en el camí. Parada, perquè és un lloc de trobada i, en certa manera, en les primeres edicions va ser una cita de reconeixement com a col·lectiu professional, necessària, quasi única ... Fonda, perquè a Interacció ens hem alimentat com a professionals de la gestió cultural. Interacció sempre ha suposat una talaia interessant i necessària que ens indicava els nous reptes professionals, que ampliava els nostres horitzons d’anàlisi i que ens presentava noves experiències de gestió i apropament a la realitat cultural.” (1)

(1) BD. RevistadelaDiputaciódeBarcelona | 155 | Novembre-Desembre2008