Delgado Ruiz, Manuel

Manuel Delgado Ruiz (Barcelona, 1956) 

Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, és doctor en Antropologia i, des de 1986, professor titular d’Etnologia religiosa al Departament d’Antropologia social de la Universitat de Barcelona (UB). Va cursar el tercer cicle d’estudis a la Section de Sciences Réligieuses de l’École Pratique des Hautes Études a la Sorbona de París. 

És coordinador del doctorat Antropologia de l’Espai i del territori, membre del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials de la Universitat de Barcelona i del Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia. Col·labora com a docent en el Màster d’antropologia Visual de la UB. 

Ha donat conferències a diverses universitats entre les quals la Universitat La Sapienza (Roma), de la Vall (Colòmbia) o Guadalajara (Mèxic). 

És director de la Biblioteca del Ciutadà de l’Editorial Bellaterra i de la col·lecció Breus clàssics de l'antropologia de l'Editorial Icària que recull obres de reconeguts antropòlegs com ara Xavier Roigé o Susana Narotzky. 

Actualment, forma part de la junta directiva de l’Institut Català d’Antropologia i del consell assessor dels Quaderns d’aquest organisme. 

Ha estat col·laborador de El País i La Vanguardia

L'any 1996 va ser el comissari de l'exposició La ciutat de la diferència que la Fundació Baruch Spinoza i en 1999 va guanyar el XXVII Premi Anagrama d'Assaig amb el llibre El animal público.

El seu treball gira entorn la construcció de l’etnicitat i les estratègies d’exclusió en marcs urbans, les representacions culturals a la ciutat i les noves formes de culte al món contemporani. 

La seva bibliografia compta amb els següents títols: 

- La Festa a Catalunya, avui. Barcelona. Barcanova, 1992 

- Espai, festa i nova etnicitat a Barcelona. Revista de Catalunya, núm. 71, 1993 

- Ciutat i immigració. Barcelona, CCCB, 1997 

- Dinámicas identitarias y espacios públicos, dins la revista CIDOB d’afers internacionals, núm. 43-44, 1998 

- Diversitat i integració: lògica i dinàmica de les identitats a Catalunya. Barcelona: Empúries, 1998 

- El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona: Anagrama, 1999 

- Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Medellín, Universidad de Antioquía, 1999 

- El parany multicultural, dins Avui, 5 de novembre de 2000 

- Heteròpolis: diversitat urbana i polítiques culturals. dins: Barcelona: metròpolis mediterrània, núm. 52, juliol-setembre 2000 

- Carrer, festa i revolta : els usos simbòlics de l’espai públic a Barcelona 1951-2000, dins la Revista d’etnologia de Catalunya, núm. 18, 2001 

- ¿Quién puede ser ‘inmigrante’ en la ciudad?  en: Exclusión social y diversidad cultural. San Sebastián: Tercera Prensa, 2003. amb Danilo Martucelli i Walter Actis, entre altres. 

- Inmigración y cultura. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 2003 

- La Ciudad mentirosa : fraude y miseria del “modelo Barcelona”. Madrid: Catarata, 2007 

- La identidad en acción. La cultura como factor discursivo de exclusión y de lucha dins Eikasia: revista de filosofía, núm. 17, 2008 

- Sociedades movedizas: pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona,  Anagrama, 2007 

- El espacio público como ideología. Madrid: Catarata,  2011 

Manuel Delgado intervingué per primera vegada a Interacció durant les jornades de 1998 on dirigí, juntament amb Joan Bestard (Institut Català d’Antropologia), el seminari titulat Cultura i identitat. Mundialització i heterogeneïtzació a les societats contemporànies i participà en el debat Del mosaic al caleidoscopi. Què s'ha d'entendre per "societat multicultural? on compartí taula a més de Joan Bestard , amb Ariae Chebel (Fundación Nacional de Cièncias Políticas, França) i Miquel Sodupe (Barcelona 2004, Fòrum Universal de les Cultures). 

Interacció 2002 comptà de nou amb la seva presència a l’entorn del seminari Patrimoni etnològic, Cultura i Memòria: nous materials per a l'acció local

Finalment, ha estat present al debat inaugural de les sessions presencials d’Interacció 2013 que fou moderat per Enric Calpena i que es generà al voltant de la ponència de Salvador Cardús, La cultura: servei públic, indústria o espectacle? juntament amb altres reconeguts professionals com ara Valentí Puig, Guillem Martínez i Pilar Parcerisas.