Delgado Clavera, Eduard

Eduard Delgado Clavera (1949-2004) 

Llicenciat en Historia Moderna en la Universitat de Barcelona, en Antropologia per la London School of Economics and Political Science i Postgrau en Art i Educació (Newcastle). 

En 1980 fundà i dirigí els seminaris sobre gestió cultural des del Centre d’Estudis de Cultura i Participació. A partir de 1981 col·laborà amb el Consell d’Europa i la UNESCO on actuà com a consultor en Amèrica Llatina des de 1983. De 1980 a 1984 fou el responsable de la descentralització cultural de l’Ajuntament de Barcelona i donà impuls a la creació dels centres cívics. En 1983 participà com a co-redactor de la Declaració de Bremen sobre polítiques culturals municipals del Consell d’Europa en què es donava rellevància al paper protagonista de les ciutats i s’insistia en la importància de la participació ciutadana, la necessària planificació urbanística i l’ineludible vincle entre desenvolupament cultural i l’econòmic. De 1983 fins a 1991 formà part de l’equip coordinador del programa Cultura i Regions d’Europa al consell d’Europa. 

En 1987 fou el primer director dels cursos de postgrau i màster en Gestió i Polítiques Culturals de tot l’estat espanyol. Fou director del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona entre 1985 i 1992 i director de les edicions d’Interacció entre 1984 i 1994. De 1992 a 1994 fou director de la Divisió de Polítiques Culturals Territorials i Formació del Consell d’Europa. A partir de 1994 fins 1999  fou secretari general i president de la Xarxa Europea d’Investigadors sobre Polítiques Culturals. 

Fins a 1992 formà part del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. A partir de 1992 i fins a 1994 formà part de la Divisió de Polítiques Culturals del Consell d’Europa. En 1995 fundà Interarts com a Observatori Europeu de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals. 

Entre la seva extensa bibliografia podem comptar: 

- Formación y desarrollo cultural. Eduard Delgado i Alfons Martinell

- La Gestió Cultural en els 90 En Educar, revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica 0211-819X Núm. 13 (1988), p. 95-103 

- Producció artística i gestió cultural

- Políticas culturales en Europa (1994) 

- Políticas culturales en España (1994) 

- La Place de la communication dans le developpement regional : Séminaire nº 3, Vilafranca del Penedès (Espagne), 28-30 mai 1986 (1987) 

- Atles d´indicadors culturals : Província de Barcelona[direcció: Eduard Delgado] (1991) 

- Culture et quartiers. Volume 3 Habitants et artistes : entretiens sur le quartier par Michel Steimer; Projet mené sous la direction d'Eduard Delgado (1996) 

- Draft final report(1991)  

- Human resources for cultural participation. Human resorces for cultural participation : New cultural agents for urban neighbourhoodsresearch done by Interarts on local development and cultural participation implications; prepared by Eduard Delgado with Alfons Martinell (1998) 

- Culturas urbanas en América Latina y España desde sus imaginarios sociales(1999) 

En la segona edició d’Interacció, el 1994, Universitat d'estiu de polítiques i gestió cultural, presentà l’Informe: 10 anys de reflexió sobre la cultura de proximitat.

Interacció‘1996 comptà novament amb la seva presència en el àmbit de Polítiques Culturals i intervenció territorial,  on exposà la ponència L'Europa Cultura: estats i ciutats, nacions i regions  i participà en el debat  Cultura i sociocultura: un fals debat? com a representant de l'Observatori d'Interarts juntament amb Toni Puig. 

Durant Interacció’1998, sota el títol Cultura i poder local, participà activament amb les ponències Cultura i Territori: Vint anys de reflexió des del Consell d'Europa i L'informe in from the margins del Consell d'Europa incloses en els seminaris Les nocions de Cultura i Territori en l'actuació de les institucions internacionals europees i Bases per a unes noves polítiques públiques per a la Cultura respectivament. A més, va prendre part en el seminari Les plataformes de seguiment i avaluació de les polítiques culturals a Europa i en el debat Europa: el paper dels ens intermediaris entre els poders locals i regionals en l'acció cultural

Interacció’2000 fou l’última edició en què formà part amb la ponència  Els observatoris com a estratègia d’intervenció dins el marc del seminari Els Observatoris culturals a les regions metropolitanes.