Interdependència i autonomia política?

Tipus: Tema de debat

Els governs locals davant un doble escenari. D’una banda,  necessàriament els governs locals han de treballar de forma interdependent amb altres esferes de governs i amb altres agents culturals. D’altra banda, els governs s’enfronten a un procés  de possible pèrdua d’autonomia a l’hora de decidir i implementar polítiques culturals (llei de bases regim local, etc.). En aquest sentit, estem davant un procés que erosiona la seva capacitat política.

Trobareu els textos per iniciar al debat als link següents:

Us animem a comentar aquest fil de debat des d'aquesta entrada.