Pascual i Ruiz, Jordi

Jordi Pascual

És professor de Gestió Cultural i Polítiques culturals a la Universitat Oberta de Catalunya – UOC. És el coordinador de la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

Gestor cultural, investigador i activista en polítiques culturals, desenvolupament local i relacions internacionals. Llicenciat en Filosofia i Lletres (BA, 1992), postgrau en Polítiques Culturals Europees i Relacions Culturals Internacionals (Universitat Pompeu Fabra, 1996) i llicenciat amb grau en Geografia (UAB, 1998). Ha estat investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat a la Fundació Interarts i a l’Ajuntament de Barcelona. Fou fundador del Laboratori Europeu de Cooperació Cultural. Ha format part del jurat europeu per a la capital europea de la cultura a les edicions 2010, 2011, 2013 i 2016. Formà part del grup redactor de l’Agenda 21 de la cultura.

Ha publicat articles sobre polítiques culturals i desenvolupament local entre els quals en podríem destacar: 

- Cultural policies, human development and institutional innovation: on why we need and for Agenda 21 culture, Unesco Observatory E-Journal, 2008

- On citizen participation in local cultural policy development for European cities, Fundació Europea per a la Cultura, 2007 

- Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para ciudades europeas, juntament amb Philipp Dietachmair i Sanjin Dragojevic, Fundación Cultural Europea 

- La cultural, la conectividad y la cohesión social en España, Revista Canadiense de Comunicaciones. 

- Local cultural strategy development in South-East Europe. Building on practice and experience, Policies for Culture 

- Culture and Sustainable Development: Examples of institutional innovation and proposals for a new cultural policy profile (UCLG-UNESCO) 

- Culture, connectedness and social cohesion in Spain, Canadian Journal of Communication 

- Sustainable cities demand culture. Key ideas on the Agenda 21 for culture, Urban Futures, Municipal World 

- Third system: arts first! Local cultural policies, third system and employment, Interarts Foundation - European Commission 

Jordi Pascual participà a les jornades presencials de la darrera edició d’Interacció (2013) amb motiu del debat al voltant de La sostenibilitat de la cultura: recursos públics, recursos privats, que moderà Rita Marzoa (periodista), i en que compartí taula amb Lluís Pasqual (director del Teatre Lliure de Barcelona), Jaume Antich (director de l’Àtrium de Viladecans), Mercedes Giovinazzo (directora de la Fundació Interarts) i Jordi Oliveras (coordinador d’Indigestió).