Mockus, Antanas

Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Šivickas (Bogotà, 1952

Polític, filòsof i  matemàtic colombià d’ascendència lituana. Doctor en Filosofia per la Universitat Nacional de Colòmbia, llicenciat en Matemàtiques i Filosofia per la Universitat de Dijon, i Doctor Honoris Causa per les universitats de París XIII (2004) i de Colòmbia on va ser professor de matemàtiques de 1982 a 1988, on assumí el càrrec de rector en 1990 impulsant una reforma acadèmica en temes com ara l’actualització curricular dels cursos de pre-grau, la implementació de l’avaluació a docents per part d’alumnes i titulats, un sistema d’incentius per a docents basat en la productivitat  o el cobrament de matrícules segons el nivell econòmic dels estudiants, per tal d’aconseguir una educació de qualitat. 

Col·laborà amb l’Institut d’Estudis Polítics i Relacions Internacionals de la Universitat Nacional de Bogotà. 

Fou alcalde de Bogotà en dues ocasions de 1995 a 1997 i de 2001 a 2003, candidat a la vicepresidència (1998) i a la presidència de la República de Bogotà en 2006 i 2010. 

Ha elaborat treballs d’investigació al voltant de projectes relacionats amb la convivència, l’harmonització de la llei, la moral i la cultura, l’ensenyament o el sistema universitari públic, entre d’altres. 

Mockus executà un Pla de Govern basat en la implementació de polítiques i programes de construcció de cultura ciutadana des d’una òptica pedagògica i cultural de la ciutadania. 

D’entre la seva bibliografia en podríem destacar: 

- Antípodas de la violencia: desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina, amb Henry Murraín i María Villa  (2012) 

- Anfibios culturales y divorcio entre ley, moral y cultura a Análisis Político N° 21 (1994), p. 37-48 

- Cultura, ciudad y política, a Campos, Y. y Ortiz, I. (compil.), La ciudad observada, Bogotá: Tercer Mundo Editores; Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Observatorio de Cultura Urbana, 1998, p. 15-28 

- La pregunta por lo público desde la sociedad civil, a V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector. Memorias Bogotá, 2001, págs. 51-61 

- Ciudad y democracia, a Camino hacia nuevas ciudadanías, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2002, p. 141-152 

 - Dos caras de la convivencia. Cumplir acuerdos y normas y no usar ni sufrir violencia, / coautor J, Corzo. a Análisis Político N° 48 (2003), p. 3-26. 

- Convivència com armonització de llei, moral i cultura,  a Prospects, XXXII, 1/121; March 2002. p. 19-37 

Interacció 2006 comptà amb la seva presència en qualitat d’ex-alcalde de Bogotà, edició en la qual, sota el títol Polítiques Culturals de Proximitat, exposà la ponència Nous valors i ciutat.