Martinell Sempere, Alfons

Martinell Sempere, Alfons (1948)   

Doctor en Pedagogia per la Universitat de Girona, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i mestre d'Ensenyament Primari per la Universitat de Barcelona. És director de la Càtedra Unesco: Polítiques Culturals y Cooperació i professor titular de la Universitat de Girona.

Codirector del Laboratorio de Investigació e Innovación en Cultura y Desarrollo amb seu a Girona i Cartagena d’Índies (Colòmbia). Codirector del Màster Interuniversitarim en Gestió Cultural (Universidad de Girona – Universitat Oberta de Catalunya – Universitat Illes Balears)

De 1995 a 2004 fou president de la Fundació Interarts. Ha estat director general de Relacions Culturals i Científiques de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació d’Espanya (2004-2008).

Expert en la formació de gestors culturals; cooperació cultural i desenvolupament; polítiques culturals territorials i Cultura i Educació, fou, entre 1987 i 1990, director dels seminaris sobre Direcció de projectes culturals organitzats pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. Va ser director del Curs de Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals de la Universitat de Barcelona i el Ministeri de Cultura des del curs 1991-1992 fins el curs 1996-1997. Ocupà el càrrec de vicerector de Formació Continuada a la Universitat de Girona i director general de la fundació privada UdG: Innovació i Formació (1999-2002).

Ha estat director acadèmic dels Campus euro-americans de Cooperació Cultural, organitzats conjuntament per l’Organització d’Estats Iberoamericans i la Fundació Interarts,  que tingueren lloc a Barcelona (2000), Cartagena d’Índies (2002), Sevilla (2003) i Buenos Aires (2009).

Ha estat director dels seminaris de formació de formadors en gestió cultural organitzats, entre d’altres, per la xarxa Iberformat (OEI), per la Unesco o pel Consell Nacional per a la Cultura i les Arts (Mèxic).

Director del Màster en Projectes de Cooperació Cultural Internacional organitzat per Interarts i la Universitat de Barcelona (1998-2000)

Autor d’una amplia bibliografia al voltant de la gestió cultural, de les polítiques culturals, la cultura i el desenvolupament o la cooperació cultural internacional, de la qual en podríem destacar:

- Cultura y Desarrollo. Un compromiso para la libertad y el benestar, Madrid, Siglo XXI (2010)

- Políticas culturales y gestión cultural, amb Taína López Cruz, Girona, Documenta Universitarias. (2008)

- Formación y desarrollo cultural, amb Eduard Delgado. Barcelona, Diputació de Barcelona. Centre d’Estudis i Recursos Culturals. (1988)

- Cultura, empleo y desarrollo. Girona. Documenta Universitarias. (coordinació amb Gemma Carbó)

- Políticas culturales y gestión cultural: organum sobre los conceptos clave de la práctica profesional, conjuntament amb Taína López. Girona, Documenta Universitarias (2008).

- Perfil y formación de gestores culturales. Formación de técnicos y administradores culturales en España: perfil profesional de los gestores culturales. Direcció: Alfons Martinell i Xavier Marcé. Madrid, Ministerio de Cultura (1995)

- La Universitat de Girona i el sector cultural amb Carme Baqué i Gemma Carbó. Càtedra Unesco de Polítiques culturals i Cooperació. Documenta Universitarias (2009)

Alfons Martinell Sempere intervingué per primera vegada a les jornades presencials d’Interacció en 1994, amb motiu de La Universitat d’estiu de polítiques i gestió cultural, on presentà la ponència  Cap a una nova lectura de les reflexions sobre el lleure i el temps lliure des de la perspectiva cultural i on impartí dos cursos Els paradigmes de les polítiques culturals i educatives entre els 80 y els 90 i De l’oci domèstic a la participació cultural,  aquest últim conjuntament amb Jaume Colomer.

Interacció 1996, Les polítiques públiques i la cultura, comptà novament amb la seva participació al voltant de Polítiques culturals i cohesió social, concretament en el seminari El diàleg entre les polítiques culturals i les polítiques comunitàries on presentà la ponència Polítiques culturals i educació: la ciutat educadora. A més, fou moderador del debat La formació d'administradors culturals, situació actual i perspectives de futur.

Cultura i poder local,  títol d’Interacció 1998, fou el marc on presentà dues ponències al voltant del seminari Bases per a unes noves polítiques públiques per a la Cultura: El programa Cultura 2000 de la Unió Europea i Elements per a una nova lectura de les relacions entre Cultura i Territori.

En 2002, com a director de la Càtedra Unesco i president d’Interarts, participà a Polítiques per a la interculturalitat, tema de les jornades presencials d’Interacció. El seminari Ètica i intervenció cultural fou el marc de la ponència Drets culturals: memòria, creació i ciutadania en el qual també intervingueren Iván de la Nuez (director de Virreina Exposicions, Institut de Cultura de Barcelona) i Anna Solà (codirectora de Drac Màgic i de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona i membre de la Plataforma del Festival de Cine, Vídeo i Multimèdia de Barcelona).

La darrera intervenció d’Alfons Martinell Sempere a les jornades d’Interacció, fou a l’edició 2004, Vers una Agenda 21 de la Cultura, on, juntament amb Raymond Weber i Esteve León, rendiren homenatge a Eduard Delgado.