www.ataec.com, Ataec, Artistes & Acció Climàtica | Xarxa Glocal Associativa

Perfil públic

moravv
Registre: 07/09/2020
Grups: 1
Articles: 5
Comentaris: 0
Desconnectat
Cognoms: 
www.ataec.com

[CAT/ES-CAST/ENG]

Artistes & Acció Comunitaria/Climàtica | Xarxa Glocal Associativa

. Xarxa associativa d'Artistes i Projectes Ecosocials:
un ciberespai que uneix la trobada d'artistes, independents i col·lectius. Centres d'art, galeries, associacions i projectes. Mitjançant Ataec és possible la col·laboració i la co-gestió.

. Preservació cultural davant del canvi climàtic i social: intercanvi i transmissió de coneixement, classes i sinergies artístiques.

. Fons col·lectius: els fons d'Ataec són invertits en els mateixos projectes dels membres de l'associació. Un model d'economia associativa, social i solidària que cerca donar suport a l'autonomia dins les arts i l'acció ecosocial, i gestió múltiple de projectes; CANAL DE FILANTROPIA.

/

Artistas & Acción Comunitaria/Climática | Red Glocal Asociativa

. Red asociativa de Artistas y Proyectos ecosociales: un ciberespacio que une el encuentro de artistas, independientes y colectivos. Centros de arte, galerías, asociaciones y proyectos. Mediante Ataec es posible la colaboración y la co-gestión.

. Preservación cultural ante el cambio climático y social: intercambio y transmisión de conocimiento, clases y sinergias artísticas.

. Fondo colectivos: los fondos de Ataec son invertidos en los mismos proyectos de los miembros de la asociación. Un modelo de economía asociativa, social y solidaria que busca apoyar la autonomía dentro de las artes y la acción ecosocial, y gestión múltiple de proyectos. CANAL DE FILANTROPÍA. 

/

Artists & Community/Climate Action | Glocal Associative Network

. Associative network of Artists and Ecosocial Projects: cyberspace that unites the meeting of artists, independent and collective. Art centers, galleries, associations, and projects. Through Ataec collaboration and co-management are possible.

. Cultural preservation in the face of climate and social change: exchange and transmission of knowledge, classes and artistic synergies.

. Collective funds: Ataec funds are invested in the same projects of the members of the association. A model of associative, social and solidarity economy that seeks to support autonomy within the arts and eco-social action, and multiple project management. PHILANTHROPY CHANNEL. 

Professió: 
Artista & Directora Creativa
Lloc de treball: 
País: 
International
Correu electrònic : 
info@ataec.com

Grups

No s'han trobat resultats.

Últims comentaris

No s'han trobat resultats.