Bernard Stiegler també serà a Interacció 2010

El dijous 21 d'octubre, el pensador francès, ens acompanyarà pronunciant una conferència plenària amb el títol Del consumidor al contribuidor cultural: el rol actiu dels ciutadans.

Per anar fent boca,

us recomanem aquesta interessant entrevista, publicada a Télérama, Stiegler ens adverteix dels riscs que comporta una economia creativa basada en el consumisme, la qual cosa considera que és incompatible amb una veritable experiència artística i intel·lectual. Contràriament, avui dia s’estan format noves comunitats d’afeccionats que intercanvien sabers i restableixen la funció de jutjar. L’avantguarda és el públic, el qual inventarà les institucions culturals del futur. Les xarxes al voltant d’interessos compartits són essencials en aquest procés, en què es creen amateurs artístics i no merament consumidors de cultura. Els amateurs, com més va més, creen un valor que no s’avalua pas en termes de mercat tot i que, alhora, permet que es desenvolupin d’altres activitats econòmiques.

També podeu veure el vídeo publicat pel CCCB on exposa algunes de les idees en què es basa el seu discurs sobre la figura del contribuïdor: el nou actor social, econòmic i polític que té un paper actiu i esdevé receptor i emissor a l’hora.