The Calatrava model: reflections on resilience and urban plasticity

Rafael Boix, Pau Rausell, Raül Abeledo | Routledge

Aquest article repassa el model de desenvolupament urbanístic de la ciutat de València durant els darrers 20 anys, sustentat en l’acollida de grans esdeveniments esportius i la construcció d’un gran complex arquitectònic dissenyat per Santiago Calatrava, i analitza com València seria capaç d’adaptar i absorbir la transformació urbana al voltant d’aquest projecte megalòman i incorporar-ho en processos de resiliència.

El document s’endinsa, primerament, en la definició teòrica de la resiliència urbana, des de les seves diverses perspectives, i la seva aplicació a les ciutats, les arts, la cultura i la planificació, especialment interessant en aquest període de replantejament de les polítiques urbanístiques al territori.

A través de l’anomenat «model Calatrava», l’article fa una reflexió crítica sobre els efectes que el capitalisme cultural té en la resiliència de les ciutats, quan aquests projectes han estat utilitzats com el principal motor de la transformació i no com complements de les polítiques culturals.

A través de l’anàlisi dels efectes d’aquest model, els autors comparen les seves característiques i l’impacte en la creació-destrucció de llocs de treball i l’atracció turística amb el model Guggenheim de Bilbao i el 22@ de Barcelona: un creixement generalitzat molt més accentuat fins 2007 a València, que demostrà la seva vulnerabilitat amb l’arribada de la crisi degut a una manca de planificació, com ho demostren les següents xifres:

El document presenta certes llums sobre els processos de reorganització i adaptació d’aquest model a mitjà termini, especialment pel que fa a la composició qualitativa del treball i a la capacitat de la ciutat d’absorbir i integrar aquests efectes en el sistema físic, econòmic i social.

Aquest article ha estat elaborat pel departament d’Economia de la Cultura de la Universitat de València-Econcult i publicat a la revista European Planning Studies. Us pot interessar també el post sobre «Polítiques culturals i elefants blancs: gènesi, conceptualització i conseqüències econòmiques, socials i culturals del paradigma» de la revista Arxius de Ciències Socials.

Podeu consultar l’article original als següents enllaços:
 

PDF The Calatrava model: reflections on resilience and urban plasticity

HTML The Calatrava model: reflections on resilience and urban plasticity

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris