Brun González, Javier

Javier Brun González (Barcelona, 1960) 

Diplomat en Estudis Avançats en Societat de la Informació i Gestió del Coneixement (UOC), Postgrau en Cooperació Cultural i Polítiques Culturals Euroees (UPF),  Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals (UB) i Llicenciat en Ciències Químiques, especialitat de Bioquímica (UB).  

La seva llarga trajectòria professional abasta tasques com ara: 

- responsable de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Osca de 1985 a 2005, càrrec del qual ha estat novament nomenat el 2011)
- Assessor de la Direcció General de Cultura del Govern d’Aragó (2008 -2011)
- Director del Centre Dramàtic d’Aragó (Dic.2005- Mayo 2008)
- Director de la Fira Internacional de Teatre i Dansa, en 1191, 1995 i 2005
- Coordinador del Festiva PERIFERIAS (2000-2005) 
Respecte a la seva activitat associativa internacional, ocupa els següents càrrecs: 
- Vicepresident de la Fundació INTERARTS, Observatori de Polítiques Culturals, Urbanes i Regionals.
- Secretari del FORUM OF EUROPEAN CULTURAL NETWORKS  (1998 -
2000)
- Membre del Comité Executiu de la Xarxa Europea PEPINIÈRES EUROPÉENES
POUR JEUNES ARTISTES
- Membre del Comité Executiu de l’Association des Réseaux dévénements artistiques (AREA)
- Membre del Comité Executiu de On The Move
La seva activitat acadèmica gira al voltant de: 
- Càtedra Unesco de la Universitat de Girona, de la qual n’és membre
- Professor a diferents universitats com ara Barcelona (Postgrau en Cooperació Cultural Internacional i Postgrau en Gestió cultural), Saragossa (Màster en Gestió de Polítiques i Projectes Culturals) i Girona (Càtegra UNESCO). A més, és professor de programes de formació en Gestió Cultural adreçats a gestors culturals i artistes en procés d’actualització i formació oberta a distància, en col.laboració amb la ciutat de Toulouse.
Entre la seva bibliografia poden destacar: 

Redes culturales. Claves para sobrevivir en la globalización. Madrid: Aecid y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. De esta publicación es el director y co-autor junto con Joaquín Benito y Pedro Canut Ledo. (2008). 

Cooperación al desarrollo y cultura : construir oferta y demanda globales. Mercado cultural y equidad  (2011)http://cercles.vtlseurope.com:8098/lib/item?id=chamo:10237&theme=CERC

L’article Emprendimiento y cooperación cultural en G+C : Revista internacional de gestión y cultura, núm 8 (nov-dic 2010), p. 62-65 

Participà a les jornades d’Interacció 1998 en les quals, sota el títol de Cultura i Poder local, fou director del seminari que portà com a títol Les petites i mitjanes empreses del sector cultural.