Membres de Libero

Aloy  i Bosch, Joaquim

Aloy i Bosch, Joaquim

Lloc de treball: 
Barón Palacio, Isabel

Barón Palacio, Isabel

Lloc de treball: 
Busquet Durán, Montserrat

Busquet Durán, Montserrat

Lloc de treball: 
Coca Villalonga, Xavier

Coca Villalonga, Xavier

Lloc de treball: 
Ferran Gómez, Domènec

Ferran Gómez, Domènec

Lloc de treball: 
Garcia Soler, Carme

Garcia Soler, Carme

Lloc de treball: 
Marcet Barbé, Roger

Marcet Barbé, Roger

Lloc de treball: 
Moya Domènech, Bienve

Moya Domènech, Bienve

Lloc de treball: 
Pallarès Lacruz, Cio

Pallarès Lacruz, Cio

Lloc de treball: 
Permanyer Bastardas, Jordi

Permanyer Bastardas, Jordi

Lloc de treball: 
Poll Gelabert, Núria

Poll Gelabert, Núria

Lloc de treball: 
Prats Maeso, Carles

Prats Maeso, Carles

Lloc de treball: 
Puig i Baró, Andreu

Puig i Baró, Andreu

Lloc de treball: 
Rius Font, Carme

Rius Font, Carme

Lloc de treball: 
Sagués Baixeras, Ramon

Sagués Baixeras, Ramon

Lloc de treball: 
Sampera Arimon, Josep

Sampera Arimon, Josep

Lloc de treball: 
Valls Puyalto, Pere

Valls Puyalto, Pere

Lloc de treball: