Membres de Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura