Membres de Aj. Vic

Baronat López, Susanna

Baronat López, Susanna

Lloc de treball: 
Campoy Bartés , Anna

Campoy Bartés , Anna

Lloc de treball: 
Ferrer Gràcia, Ramon

Ferrer Gràcia, Ramon

Lloc de treball: 
Vilaro Montaner, Cristina

Vilaro Montaner, Cristina

Lloc de treball: