Membres de Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació