L’économie mauve : économie, développement durable et diversité culturelle

Jacinthe Gagnon | Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et la mondialisation (LEPPM) 

«L’économie mauve a été cadrée dans une perspective où la durabilité oblige à ménager les ressources environnementales. Ainsi, pourquoi ne pas utiliser la culture comme vecteur de créativité et de création de richesse?» p. 10

La crisi posa en qüestió alguns dictats de la globalització. Entre aquests, l'associació de la cultura amb l'entreteniment i de l'economia amb els diners. Però, i si una nova interacció dinàmica entre cultura i economia produís creixement? Aquest informe intenta definir els àmbits d’un nou model, una nou maridatge, anomenat economia malva. L’aparició d’aquesta nova terminologia anima a repensar la relació entre l’economia i la cultura. L’economia malva, un desafiament ètic i econòmic, segons els seus defensors, respon a la millora i diversificació de l’entorn cultural que no pot reduir-se a l’economia de la cultura.... tot un concepte!

L’informe ha estat elaborat pel Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et la mondialisation (LEPPM)  per avaluar la possible implementació d'aquest model per part del Govern del Quebec.

Les qüestions que s'aborden en aquest informe són:

• El fonament del concepte d’economia malva és l’economia de la cultura?
• L’economia malva és un concepte buit  o un camí per sortir-se'n de la crisi?
• Quina és la dimensió ètica de l’economia malva?
• Quin és el càlcul l'empremta cultural?

L’autor posa com a exemple de cas el Club Diversum una associació francesa independent, creada el 2006, amb l’objectiu de fomentar la presa de consciència efectiva del medi ambient cultural en les polítiques de desenvolupament sostenible. Des de l’any  2008  l’associació concedeix  ‘el segell diversum finances’  que  permet garantir a un inversor  que una part de la seva tresoreria o la seva cartera serveix al finançament d’empreses i projectes que fomenten la diversitat de les cultures.

Jérôme Gouadain, secrétaire général de l'association Diversum.

Si voleu saber-ne més: 1er forum international de l'économie mauve.  Paris  11-13 d’octubre  2011

PDF   L’économie mauve : économie, développement durable et diversité culturelle