La influència de la cultura i les arts en l'educació

Us convido a llegir aquest article acadèmic que he realitzat com a part de meva beca al Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) i en el marc de les jornades d'Interacció 18 de la Diputació de Barcelona. El propòsit d’aquest treball acadèmic és reivindicar la importància de la cultura i de les arts en el terreny educatiu, i fomentar l’interès per l’educació cultural i artística. Per assolir aquest objectiu, l’article comença, en primer lloc, exposant el significat del terme ‘cultura’ i ‘d’educació’ per tal d’evidenciar el seu rol essencial en la vida dels éssers humans. Particularment, remarca el procés de transformació que l’educació està experimentant com a aprenentatge al llarg de la vida. Aquest primer apartat ens permet comprendre el vincle inherent que existeix entre l’educació i la cultura. En segon lloc, aborda en profunditat el concepte i les perspectives d’anàlisi de l’educació cultural i artística, com a exponent de l’educació al llarg de la vida i de les hibridacions educatives-culturals. Finalment, reflexiona sobre l’aplicació de l’educació cultural i artística a nivell pràctic (més enllà de la teoria), i presenta unes propostes de canvi i transformació per fomentar el paper de les arts en l’educació, i la  implementació de polítiques educatives i culturals transversals.

PDF La influència de la cultura i les arts en l’educació