La influència de la cultura i les arts en l'educació