La comunicació de la cultura als municipis

Els canvis, cada vegada més consolidats, en les tecnologies de la informació obren un ventall de reptes i d’oportunitats pel que fa a la comunicació de la cultura en el context municipal. Gràcies a aquestes tecnologies, les comunicacions socials, familiars i laborals han crescut exponencialment. Els nous mitjans trenquen la unidireccionalitat de la comunicació i faciliten el diàleg; apareixen plataformes virtuals que permeten la interacció entre els ciutadans i l’Administració d’una manera ràpida, directa, transparent i eficient; les eines disponibles faciliten la segmentació de la informació en funció dels interessos dels destinataris, etc.

Ara bé, la transició des de les eines tradicionals de comunicació cap a aquests nous canals no sempre és senzilla ni ràpida. Actualment, a la major part d’administracions conviuen les dues maneres de fer, i són pocs els casos en què el salt cap al món digital respon a una estratègia prèvia.

A més, aquestes noves tendències en la comunicació no s’estan incorporant en la mateixa mesura a tot el territori, sinó que hi ha uns ajuntaments més «digitalitzats» que d’altres. El Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona ha impulsat un estudi sobre la comunicació de la cultura als municipis amb l’objectiu de copsar els canvis en les dinàmiques dels ajuntaments de la província de Barcelona al llarg dels darrers anys. El treball compara la situació actual amb la que es donava cinc anys enrere i ofereix als responsables locals de cultura eines i criteris per millorar la comunicació amb la ciutadania.

Podeu descarregar el document aquí