Informe de resultats del Cercle de Comparació Intermunicipal de cultura

S’ha publicat l’informe que recull els resultats de la segona edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de Cultura, amb informació sobre el conjunt de l’actuació en cultura dels municipis que hi participen.

Els Cercles de Comparació Intermunicipal impulsats per la Diputació de Barcelona són un mètode de treball que permet mesurar, comparar i avaluar els serveis municipals a partir d’uns indicadors consensuats i d’unes sessions de reflexió i treball conjunt.

El Cercle de Comparació Intermunicipal de cultura es va iniciar l’any 2015 amb una edició pilot, i enguany s’ha materialitzat la segona edició, per a la qual s’ha elaborat el primer informe de resultats. S’adreça als caps i els tècnics de cultura dels ajuntaments i té per objectiu aportar una mirada transversal al conjunt de l’acció cultural que es desenvolupa al territori. El 2016 hi ha participat 17 municipis de la província de Barcelona: Badalona, Castelldefels, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, El Prat de Llobregat, Igualada, Manresa, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Cerdanyola del Vallès, Terrassa, Vic, Viladecans i Vilafranca del Penedès.

Les dades recollides a l’informe confirmen dues tendències ja detectades en la primera edició d'aquest Cercle de Comparació: en primer lloc, es posa de relleu una activitat molt centrada en la difusió de les arts i la cultura, que es manifesta en un destacat nivell de freqüentació ciutadana dels equipaments culturals municipals encapçalats per les biblioteques i els centres culturals de proximitat, seguits per espais escènics, museus, centres d’art i arxius municipals.

La segona tendència mostra la incidència dels programes de proximitat, de participació cultural i de relació amb les entitats, i es vehicula sobretot a partir dels centres culturals de proximitat, el cicle festiu, els espais de creació, els centres d’art i els festivals.

Resultats més destacats (totes les dades fan referència a l’any 2015):

  • Els disset ajuntaments que participen al CCI de cultura destinen una mitjana anual de 76,2 euros per habitant a la cultura.
  • El nivell d’autofinançament del conjunt dels serveis culturals oferts pels ajuntaments arriba a un 10%.
  • Al conjunt de municipis s’han promogut, de mitjana, 4,2 iniciatives expositives, 33 representacions escèniques, musicals i projeccions audiovisuals, i 111 activitats de dinamització cultural per cada 10.000 habitants.
  • S’han comptabilitzat 57.100 usos culturals per cada 10.000 habitants.   
  • El 18,8% del total de les visites als espais escènics, museus i centres d’art són realitzades pel públic escolar.
  • El 42% de les entitats culturals dels municipis participen activament  en l'organització, gestió o realització d'actes vinculats al cicle festiu o a festivals.
  • El 42% del temps i el 41% dels usos dels centres culturals de proximitat corresponen a activitats organitzades per agents culturals externs.
  • Al llarg de l’any 2015, cada ciutadà ha visitat una mitjana d’1,4 vegades algun dels webs dels equipaments o l’àrea de cultura dels seus municipis (13.600 visites per 10.000 habitants).

Podeu consultar l’informe complet aquí.