Les organitzacions artístiques i culturals del Regne Unit que es preocupen pel medi ambient obtenen el favor del públic

Julie’s Bicycle, BOP Consulting

Prop del 60% de companyies de teatre i dansa del Regne Unit afirmen que operar i actuar d’una manera més sostenible els ha reportat beneficis financers i ha millorat la seva reputació i reconeixement social. És una de les conclusions extretes d’aquest informe que resumeix els resultats d’una enquesta a líders d’organitzacions culturals i creatives sobre el seu compromís i les seves accions en matèria de sostenibilitat mediambiental. Els autors asseguren que la creativitat sostenible és essencial per una comprensió holística del valor cultural.

Segons l’informe, el 80% de grups de teatre i el 60% de grups de dansa afirmen que la sostenibilitat ambiental és rellevant per a la seva companyia i manera d’operar. El 67% de companyies teatrals i el 80% de dansa confirmen que disposen d’una política verda activa. Tot i que al voltant del 40% de companyies tant de teatre com de dansa asseguren que incorporar-la va suposar tot un repte en el seu dia a dia.

Entre totes les organitzacions enquestades (340) on també hi ha institucions artístiques interdisciplinàries, museus, galeries d’art i companyies de música comercial, destaquen els teatres com a líders en la implementació de polítiques de sostenibilitat ambiental. Segons els autors, la comunitat de la dansa també està molt conscienciada de les oportunitats que representa la sostenibilitat tot i que no és tan activa. L’informe destaca que les organitzacions artístiques i culturals presenten unes bases adequades per desenvolupar plans mediambientals. De tota manera, els autors adverteixen que encara queda molt camí per recórrer i cal conscienciar encara més als consells directius i caps executius d’aquestes organitzacions sobre els beneficis d’implementar polítiques mediambientals.

Els resultats mostren una comunitat creativa molt variada, amb diversos nivells de comprensió, activitat i necessitats respecte a la sostenibilitat mediambiental. S’hi detecta un compromís alt entre el sector amb una forta afirmació de la importància de la sostenibilitat, una visió emergent i un desig de liderar el canvi. Es considera que el motor més fort per al compromís és la implicació de les persones que hi treballen. Els autors observen entre les organitzacions ganes de reunir-se i prendre iniciatives a través de grups de col·laboradors, transferència de coneixements i treball en xarxa. Assenyalen també que, malgrat el compromís existent i el reconeixement de beneficis financers i d’imatge que s’hi generen, encara hi ha una bretxa considerable entre els valors i actituds dels individus i les organitzacions i les seves accions.

PDF Sustaining creativity survey: actions and attitudes from the creative community: environmental sustainability 2014

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris