La Educación patrimonial en la escuela y en el museo: investigación y experiencias

Jesús Estepa Giménez (ed.) ׀ EDIPATRI Universitat de Huelva

Llibre on s’analitzen els materials i recursos que es fan servir en les aules d’educació primària i secundària a l’hora d’explicar el patrimoni. Tracta de reconèixer les dificultats, necessitats i demandes del professorat a l’hora de treballar amb aquests materials; connectar la producció de materials i recursos elaborats o emprats en l’àmbit educatiu formal (institucions educatives) amb la realitzada en l’àmbit no formal (museus i centres d’interpretació del patrimoni) i proposa alguns criteris bàsics d’elaboració de materials i recursos adequats per al desenvolupament d’una didàctica del patrimoni més òptima i adequada.

«La Educación patrimonial en la escuela y en el museo: investigación y experiencias»  recull les opinions, debats i experiències presentades a les Jornades de Reflexió que va organitzar l’octubre de 2011 al Departament de Didàctica de les Ciències i Filosofia de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Huelva, on van participar acadèmics, professors d’educació primària i d’educació secundària obligatòria i gestors de museus històrics i artístics, museus de ciències i parcs naturals de la província de Huelva. El llibre també recull l’informe que es va entregar als participats de les jornades amb els resultats d’investigació del projecto d’I+D+i ‘El patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos y materiales para una propuesta integrada de educación patrimonial’, del grup EDIPATRI, on s’hi analitza com són els llibres de text i els recursos i materials dels museus i dels centres d’interpretació patrimonial i aporta informació bàsica per facilitar el seu examen i discussió.

L’obra també recull un resum dels fonaments teòrics i metodològics dels més de 15 anys d’investigació dels membres del grup EDIPATRI, així com els resultats de dos projectes anteriors del grup titulats ‘La enseñanza y difusión del patrimonio desde las instituciones educativas y los centros de interpretación. Concepciones sobre el patrimonio desde una perspectiva holística’ i ‘La imagen de Andalucía transmitida por los museos andaluces: análisis conceptual y didáctico’. Aquests projectes són complementaris a l’abans esmentat projecte, i que ha donat lloc a aquest llibre, i tots tres comparteixen objectes d’estudi que conflueixen en una mateixa línia: conèixer la complexitat i les característiques dels diferents elements que intervenen en els processos d’educació patrimonial, detectar els obstacles que dificulten el seu desenvolupament desitjable i establir els criteris i paràmetres necessaris per superar-los.

El llibre inclou també cinc treballs que presenten projectes de tesis doctorals en curs relatius a l’educació patrimonial en contextos formals, no formals i informals, dirigits per membres de l’equip d’investigació d’EDIPATRI i acaba amb un capítol de síntesi i conclusió on planteja les línies d’investigació actuals i les noves perspectives d’investigació en educació patrimonial, així com un annex bibliogràfic.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris