El sector fundacional en España: atributos fundamentales (2008-2009)

Segons l’Asociación Española de Fundaciones, “el sector fundacional espanyol s’ha convertit en un agent de desenvolupament social i econòmic important. La seva creixent rellevància es reflecteix en el nombre d’organitzacions que el componen, la diversitat de demandes socials, el nombre de beneficiaris als quals atenen, l’ocupació directa i indirecta que generen, els recursos humans no remunerats que mobilitzen, i la despesa que destinen a finalitats d’interés general”.

 Algunes de les dades actuals de les fundacions espanyoles:

  • Hi han 9.432 fundacions actives a Espanya. El 63,47% de les fundacions censades són joves, és a dir, creades després de la primera llei de fundacions de 1994.
  • El 41,96% de les fundacions espanyoles són organitzacions de dimensió reduïda pel que fa a ingressos totals: un 37,54% són microfundacions i un 4,42% són fundacions petites,amb ingressos compresos entre 30.000 i 500.000 euros.
  • El 73,58% de les fundacions actives compten amb persones jurídiques entre els seus fundadors, mentre que el 26,42% només hi compten amb persones físiques; la presència de persones jurídiques entre els fundadors i la grandària de les fundacions són dos variables positivament relacionades.
  • Les seves dedicacions principals són cultura i l’entreteniment (39,67%), l’educació i la investigació (21,37%), el medi ambient (10%) i els serveis socials (9%).
  • El 63,41% de les fundacions espanyoles concentren la seva activitat en àmbits territorials situats dins de les respectives comunitats autònomes. El 22,68% són d’àmbit estatal i el 13,75% d’àmbit internacional.  
  •  Les comunitats autònomes que concentren  un nombre més gran de fundacions són Catalunya i Madrid amb més del 45% del total. Barcelona concentra el 81,22% de les fundacions del territori català.
  • El 2012 les fundacions han perdut un 3% de llocs de treball directe i ocupen 193.000 treballadors que suposa una reducció de 7.000 treballadors respecte els 200.000 que treballaven l’any 2009. Cal remarcar que Catalunya ocupa més de 70.000 treballadors i representa gairebé el 35% de l’ocupació total.

 PDF  El sector fundacional en España: atributos fundamentales (2008-2009)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

1
Etiquetes:
fundacions