Presentació dels Debats d'Interacció'14

Tipus: Tema de debat

En els propers mesos Interacció proposa mantenir un període de reflexió a través de la seva comunitat virtual que desemboqui en una jornada de debat el 10 de desembre del 2014. L’objectiu de la trobada serà debatre al voltant dels canvis experimentats darrerament en les polítiques culturals, uns canvis que afecten els espais de la cultura, els seus lideratges i el marc social i normatiu.

L'Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, Diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, presenta en aquest vídeo els continguts del Debat d'Interacció del proper 10 de desembre

Visualitzador de video flash no installat

Des del CERC plantegem un debat entre els agents culturals, especialment els locals, per tal de cercar aquestes noves formes d’encaix i dissenyar propostes flexibles que es puguin anar adaptant a la realitat canviant de cada territori, amb la col•laboració de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Professional de Gestors Culturals.

Podreu seguir i participar en tots els continguts relacionats amb el debat previ a la jornada del dia 10 en aquest fil del fòrum de Interacció.