blog de casadellaa

Els Problemes de la Cultura

Començo explpicant experiències personals...

Ja ha passat gairebé un mes després de muntar la festa i encara no estic recuperada, no és cansament físic, sinó mental, una barreja de decepció i esgotament per haver-ho donat tot i no veure els resultats desitjats, per una part el fet de no obtenir cap recompensació i per l'altre no saber o no volgué creure en el poc interès que té la gent en veure i viure experiències noves.

És decebedor veure com la majoria de la gent busca les coses fàcils i no s'interessa per escoltar, veure i viure noves coses, tot són versions d'altres temps o temes coneguts o actors coneguts... no hi ha cap tipus d'interès en experimentar... Si no és perquè queda bé, simple aparença.
En general, el sector de la cultura és incomprès per la gran part de la població. Quan un és músic, actor, pintor, programador cultural... la gran majoria de la gent pensa que és un passatemps. Sempre amb el típic comentari de: Ah sí! Però ara de veritat, a què et dediques?...

A Interacció trobareu: boovox, un punt de trobada entre artistes i contractants

La nostra filosofia es basa en tres pilars importants; la promoció de la contractació d’esdeveniments culturals de tot tipus, l’abaratiment dels costos de gestió i administració culturals per a entitats públiques i privades i la participació ciutadana a través de processos participatius online. Oferim una amplia base de dades de grups a ajuntaments, institucions i gestors culturals facilitant d'aquesta manera la selecció i contractació de concerts. Podent crear processos participatius, per escollir els grups per a esdeveniments, festes majors...