Convocatòria per accions de suport a la cultura com a factor de democràcia i creixement econòmic de la Comissió Europea

Tipus: Notícia
Etiquetes: 
Etiquetes: 
Etiquetes: 
Etiquetes: 
Encara sense vots
Les autoritats locals poden participar en la convocatòria de propostes publicada per la Comissió Europea, en el marc del programa ‘Invertir en les persones', amb l'objectiu de donar suport a la cultura com a factor de democràcia i creixement econòmic en països socis i en desenvolupament.  

La convocatòria s'estructura en dos àmbits:

  1. Accions per encoratjar expressions culturals que promoguin la diversitat, el diàleg intercultural i els drets humans, en el context de resolució de conflictes i democratització.
  2. Accions per enfortir les capacitats dels actors culturals pel desenvolupament d'un sector cultural dinàmic que contribueixi al creixement econòmic i al desenvolupament sostenible.

La dotació pressupostària per l'àmbit 1 és de 12M€ i per l'àmbit 2 de 10.2M€ sent el percentatge mínim de cofinançament de 300.000€ i màxim d'1M€. Les activitats previstes en el projecte, d'una durada d'entre 24 i 36 mesos, han de dur-se a terme en un o més dels països beneficiaris elegibles sota l'Instrument de Cooperació al Desenvolupament.

La convocatòria conta de dues fases: una primera fase, anomenada ‘concept note', on es lliura un resum del projecte, i una segona fase, on es presenta la proposta sencera. La data límit per presentar la ‘concept note' és el 18 de desembre de 2012.

+ informació a la Guia d'Ajuts de la Unió Europea

via: I_flash, butlletí de l'Oficina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.