Conclusions del Debat Interacció 19 - Un mandat per a la cultura