Un cúmul estel·lar pels drets i llibertats culturals