Avaluació estratègica del CoNCA sobre el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (2015-2017)