Com els guanys marginals poden fer augmentar els beneficis