La ciència (no) és l’art: sinergies i divergències (2/2)